CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهندس وحید مغانی بیله سوار

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس - امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست

محور تخصصی:مهندسی آب و هیدرولوژی

ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله کریمی، زهرا و وحید مغانی بیله سوار، "بازشناسی معماری در ارتباط با توسعه گردشگری روستایی"، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران ۱۳۹۷
۲ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ مرضیه باقری خانقاهی و سارا کامیاب نیا، "ارزیابی شاخص های موثر بر مسایل و مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه زارعین (مطالعه موردی: دشت مغان)"، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، تهران ۱۳۹۶
۳ دریافت فایل PDF مقاله عزیزی زاویه، سیده زهرا و وحید مغانی بیله سوار، "ارزیابی قابلیت های بازیابی اطلاعات در نرم افزارهای علوم اسلامی از دیدگاه کاربران"، یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران ۱۳۹۶
۴ دریافت فایل PDF مقاله علی بخشی، سیده مریم؛ مرضیه باقری خانقاهی و وحید مغانی بیله سوار، "ارزیابی تغییرات مکانی بارش سالانه ی استان لرستان با استفاده از روشهای زمین آمار"، دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۵
۵ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ بهنام فریدگیگلو و اکبر نوروزی شکرلو، "ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل"، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران ۱۳۹۵
۶ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ بهنام فریدگیگلو و اکبر نوروزی شکرلو، "تاثیر برخی خصوصیات حوزه آبخیز در گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)"، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران ۱۳۹۵
۷ دریافت فایل PDF مقاله اکبرزاده، پیمان؛ مهران اکبرزاده و وحید مغانی بیله سوار، "تحلیل مؤلفه های اقتصادی- اجتماعی پیامد تبدیل روستا به شهر بر وضعیت معیشت ساکنان روستای حسن آباد سنندج"، سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)، تهران ۱۳۹۵
۸ دریافت فایل PDF مقاله آذرافروز، اعظم؛ وحید مغانی بیله سوار و حامد مغانی بیله سوار، "زندگی و تغذیه در شرایط بحران ( مخاطرات محیطی) و مراقبتهای ویژه برای افراد آسیبپذیر (بخصوص زنان باردار )"، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل ۱۳۹۵
۹ دریافت فایل PDF مقاله ریگی، پری ناز؛ سعید جلالی مقدم و وحید مغانی بیله سوار، "نقش صنایع دستی در اشتغال بانوان شهرستان زاهدان"، دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۵
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله اکبرزاده، پیمان؛ وحید مغانی بیله سوار و مهران اکبرزاده، "مکان یابی بهینه ی جایگاه های عرضه ی سوخت در شهر نور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)"، سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)، تهران ۱۳۹۵
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید و جمیله اکبرنژاد، "مطالعهی تغییرات سطح آبخوان دشت مرند در ارتباط با سازندهای زمینشناسی منطقه با استفاده از نرم افزار سورفر"، همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ۱۳۹۴
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله اسمعیلی دازمیری، مریم؛ محمد اکبرزاده؛ میترا پورنورزاده و وحید مغانی بیله سوار، "بررسی و مطالعه گونه درختی مایمرز در ارتفاعات شمالی البرز"، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی، ساری ۱۳۹۳
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله ترحمی، شیما؛ نفیسه قزل سفلو؛ وحید مغانی بیله سوار و زهره نوروزی، "تحلیل تناسب مصارف کشاورزی آبخوان دشت نوترگی و پیامدهای موثر بر خاک مزرعه"، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی، ساری ۱۳۹۳
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ غلام رضا احمدزاده؛ زهرا پدرام راد و مریم عباسی، "ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی منابع آب زیرزمینی دشت مرند"، کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، خرم آباد ۱۳۹۲
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله سلطانی، رسول؛ وحید مغانی بیله سوار؛ مریم عباسی و فاطمه رضوی، "بررسی بحران آب و پهنه بندی بارش حوزه ی آبریز دریاچه ی ارومیه"، کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، خرم آباد ۱۳۹۲
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله عباسی، مریم؛ بهروز ساری صراف و وحید مغانی بیله سوار، "بررسی عوامل اقلیمی فصل زمستان تحت تأثیر آلاینده های هوای شهر تبریز"، اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، همدان ۱۳۹۲
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ مریم عباسی؛ زهرا پدرام راد و لیلا ملکی پور، "تحلیل آماری بحران هیدرواقلیمی حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه"، اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، همدان ۱۳۹۲
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ غلامرضا احمدزاده؛ مجید رئوف و مرتضی علاف نجیب، "تعیین تناسب کیفیت آب چاه های بهره برداری ابخوان غرب دشت مرند جهت مصارف بهینه در کشاورزی منطقه"، دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل ۱۳۹۲
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ غلامرضا احمدزاده؛ مجید رئوف و مرتضی علاف نجیب، "مطالعه ی تأثیر کیفیت آب ابیاری محصولات زراعی دشت مرند بر روی پایداری ساختمان خاک"، دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل ۱۳۹۲
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله مغانی بیله سوار، وحید؛ فاطمه رضوی نمین؛ نفیسه قزل سفلو و غلامرضا احمدزاده، "هیدروژئوشیمی آبخوان دشت نوترگی"، اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، همدان ۱۳۹۲

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ مغانی بیله سوار، وحید؛ بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان. 1391. مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد 20 شماره اول (بهار 1392). ۱۳۹۱

سمتهای و فعالیتهای اجرایی در نشستها و سخنرانی های تخصصی کشور

سمت عنوان رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران کلیات هیدروژئوشیمی و نرم‌افزارهای کاربردی در آنالیز، پایش و کنترل کیفیت آب کارگاه آموزشی ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

تالیفات وحید مغانی بیله سوار

ردیف نوع تالیف عنوان ناشر سال نشر زبان
۱ پایان نامه بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کمیت ‌و کیفیت آب‌ زیرزمینی دشت قوچان-شیروان دانشگاه محقق اردبیلی - استاد مشاور پایان‌نامه ۱۳۹۸ فارسی
۲ پایان نامه مطالعه‌ی هیدروژئوشیمی و تعیین نقش سازندهای زمین‌شناسی اطراف آبخوان دشت مرند در کیفیت آب زیرزمینی دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۲ فارسی
۳ طرح پژوهشی تدوین گزارش آماری شدت و مدت رگبارهای حادث در ایستگاه‌های بارانسنجی ثبات استان اردبیل در سال آبی 90-89 دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای اردبیل ۱۳۹۱ فارسی
۴ طرح پژوهشی طرح بررسی حاصلخیزی خاک شهرستان مرند شرکت تعاونی خدمات مشاوره¬ای تندیس طلایی وحدت ارس ۱۳۹۱ فارسی
۵ گزارش طرح الگوی کشت منطقه مرند و حومه شرکت تعاونی خدمات مشاوره¬ای تندیس طلایی وحدت ارس ۱۳۹۰ فارسی
۶ گزارش گزارش حوضه آبریز معرف نوران در سال آبی 84-83 دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای اردبیل ۱۳۸۹ فارسی

تحصیلات تخصصی وحید مغانی بیله سوار

ردیف رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع سال
۱ مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد ۱۳۹۰-۱۳۹۲

سوابق شغلی و تخصصی وحید مغانی بیله سوار

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ تدریس دانشگاهی مدرس کارگاه آموزشی اهداف و ضرورت تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی - سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل - مرکز خدمات کشاورزی جعفرآباد مغان ۱۳۹۷-۱۳۹۷
۲ تدریس دانشگاهی مدرس کارگاه آموزشی استقرار نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی و تشکل‌های آب‌بران - سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل - مرکز خدمات کشاورزی جعفرآباد مغان ۱۳۹۷-۱۳۹۷
۳ تدریس دانشگاهی مدرس کارگاه تخصصی هیدروژئوشیمی و نرم‌افزارهای کاربردی در آنالیز، پایش و کنترل کیفیت آب - چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست ؛ تهران – دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۶-۱۳۹۶
۴ تدریس دانشگاهی سخنرانی علمی: گذری بر آلودگی، کیفیت و بحران منابع آبی (با تأکید بر وضعیت منابع آبی خزر و ارومیه) - پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم‌های امنیتی ؛ تهران - ستاد مدیریت بحران ۱۳۹۵-۱۳۹۵
۵ سابقه کار صنعتی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس - کارشناس امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست - بخش مدیریت مصرف آب، اقتصادی اجتماعی و نظام بهره برداری پروژه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خداآفرین ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۶ سابقه کار صنعتی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل - تدوین گزارش آماری شدت و مدت رگبارهای حادث در ایستگاه‌های بارانسنجی ثبات استان اردبیل در سال آبی 90-89 ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۷ سابقه کار صنعتی تهیه گزارش حوضه آبریز معرف نوران در سال آبی 84-83 - دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۸ سابقه کار دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی - داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی علوم محیطی ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹ سابقه کار دانشگاهی انجمن آبخیزداری ایران - داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸-۱۳۹۹
۱۰ سابقه کار دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی - استاد مشاور پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد رشته سنجش از دور و GIS (گرایش مطالعات آب و خاک): بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کمیت ‌و کیفیت آب‌ زیرزمینی دشت قوچان-شیروان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۱ سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته علمی و داوری مقالات در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌های آب، خاک، محیط زیست، جغرافیا، زمین‌شناسی، منابع طبیعی و ... ۱۳۹۳-۱۳۹۹

جوایز و افتخارات وحید مغانی بیله سوار

ردیف عنوان جایزه و رتبه سال
۱ کسب عنوان کتابخوان نمونه استان اردبیل در سال 1398 ۱۳۹۸

سایر موارد

ردیف عنوان
۱ * خلاصه‌ی سوابق پژوهشی- اجرایی در یک نگاه: مقالات ارائه‌شده برای کنفرانس‌های ملی و بین المللی 25 مورد؛ مقالات پذیرش و چاپ‌شده در مجلات علمی پژوهشی 2 مورد؛ مدرک زبان (آزمون تولیمو)؛ شرکت در کارگاه و دوره‌های آموزشی 19 مورد؛ سخنرانی کلیدی و تدریس کارگاه‌های آموزشی در مجامع علمی 5 مورد؛
۲ ادامه رزومه: همکاری، داوری و عضو کمیته علمی کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی داخلی و خارجی 24 مورد؛ استاد مشاور پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد 2 مورد؛ مشاوره و انجام طرح‌ها و گزارش‌های علمی 6 مورد؛ داوری مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی؛ داوری مقالات مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
۳ ادامه رزومه: همکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب‌قدس (امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست) - کارشناس امور اقتصادی-اجتماعی و نظام بهره‌برداری دفتر نظارت پروژه ملی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خداآفرین.
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۷/۱/۱۰ - تعداد مشاهده ۹۵۲ بار

تماس با وحید مغانی بیله سوار

وحید مغانی بیله سوار دانشجوی دکترا در می باشد.
آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:اردبيل - شهر:بیله سوار
آدرس پستی: قابل مشاهده اعضای سایت

به اشتراک گذاری صفحه وحید مغانی بیله سوار

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اردبیل

علایق شخصی

  • مطالعات اقتصادی اجتماعی و تسهیلگری اجتماعی در زمینه های آب، خاک و محیط زیست
  • مدیریت جامع حوزه های آبخیز
  • سنجش از دور و جی آی اس
  • کیفیت آب و هیدروژئوشیمی
  • اقلیم‌شناسی و داده‌های هیدرولوژیکی

کنفرانسهای مرتبط با تخصص مهندسی آب و هیدرولوژی

مجلات مرتبط با تخصص مهندسی آب و هیدرولوژی

نشستهای علمی مرتبط با تخصص مهندسی آب و هیدرولوژی