CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آقای مهندس علیرضا بابائی

محور تخصصی:مدیریت (عمومی)

ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله بابائی، علیرضا؛ علیرضا شمس کیانی؛ حمید بنایی و احمد چگینی، "راهکار های ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها و کاهش هزینه های مدیریت شهری"، اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۷
۲ دریافت فایل PDF مقاله بابائی، علیرضا؛ مجید نقوی؛ علیرضا شمس کیانی و محسن زارع جدی، "شاخص های انتخاب شهردار و مدیران شهری مطلوب"، اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۷
۳ دریافت فایل PDF مقاله زارع جدی، محسن؛ علیرضا بابائی؛ احمد چگینی و وحید کوشا، "مدیریت عرضه و تقاضای پارکینگ های در مبداء سفرمطالعه موردی: شهر تهران"، اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۷
۴ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ حمید بنایی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم و علیرضا بابائی، "درآمدهای پایدار برای شهرداری ها"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۵ دریافت فایل PDF مقاله بابائی، علیرضا؛ محسن حمیدیان و محمدباقر محمدزاده مقدم، "ارزیابی مالی طرح های نوسازی شهری و انتخاب مدل مناسب با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران و تدوین استراتژی با استفاده از روش SWOT (مورد کاوی منطقه 15، محله خوب بخت)"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران ۱۳۹۶
۶ دریافت فایل PDF مقاله بابائی، علیرضا؛ محسن حمیدیان؛ محمدباقر محمدزاده مقدم و محمدرضا کرمی، "بررسی مالی طرح های نوسازی شهری و انتخاب مدل بهینه با تمرکز بر بافت های فرسوده شهر تهران"، سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری، تهران ۱۳۹۶
۷ دریافت فایل PDF مقاله بابائی، علیرضا؛ محسن حمیدیان و محمدباقر محمدزاده مقدم."ارزیابی مالی طرح های نوسازی شهری و انتخاب مدل مناسب با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده شهرتهران (مورد کاوی منطقه 15، محله خوب بخت).سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی ،تهران ۱۳۹۶
۸ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ محمدرضا غلامی؛ علیرضا شمس کیانی و علیرضا بابائی، "اثرات و پیامدهای نوسازی های صورت گرفته در بافتهای فرسوده شهر تهران بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: منطقه 15 تهران"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۹ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ محمدرضا غلامی؛ علیرضا شمس کیانی و علیرضا بابائی، "مدیریت بحران شهری با تاکید بر برنامه ریزی پس از فاجعه زلزله (مطالعه موردی: شهر تهران)"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ علیرضا بابائی؛ علیرضا شمس کیانی و محمدرضا غلامی، "ملاکهای انتخاب شهردار مقبول"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ علیرضا بابائی؛ علیرضا شمس کیانی و محمدرضا غلامی، "ارزیابی مالی طرح های نوسازی شهری و انتخاب مدل مناسب با تاکید بر نوسازی بافت های فرسوده شهرتهران"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ علیرضا بابائی؛ علیرضا شمس کیانی و حمید جوانی، "بام های سبز عاملی جهت توسعه ی پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۵
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ محمدرضا کرمی؛ علیرضا شمس کیانی و علیرضا بابائی، "تاثیر مصالح نوین ساختمانی بر مصرف انرژی و کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۵
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ محمدرضا کرمی؛ علیرضا بابائی و علیرضا شمس کیانی، "تجربیات سازمان نوسازی شهر تهران در ستاد بازآفرینی پایدار شهری کلان شهر تهران و تدوین استراتژی با استفاده از روشSWOT"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۵
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله نظرپور، محسن؛ علیرضا بابائی؛ علیرضا شمس کیانی و حمید جوانی، "نگاشتهای ادراکی فازی FCMs ابزاری کارآمد در تصمیمگیری و نقش آن در مدیریت شهری"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۵
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله نظر پور، محسن؛ علیرضا شمس کیانی و علیرضا بابائی، "راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۴
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله نظر پور، محسن؛ علیرضا شمس کیانی و علیرضا بابائی، "کاربرد فناوری های نوین در بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۴

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ محمدرضا کرمی،محمدرضا غلامی،علیرضا بابائی،علیرضا شمس کیانی."تجربیات سازمان نوسازی شهر تهران در کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلان شهر تهران" نشریه اینترنتی نوسازی،سال هشتم،شماره 44 ۱۳۹۶

تحصیلات تخصصی علیرضا بابائی

ردیف رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع سال
۱ مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۲ مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۳ مهندسی برق کارشناسی ۱۳۸۳-۱۳۸۸

سوابق شغلی و تخصصی علیرضا بابائی

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ سایر سوابق مشاور رئیس شورای اسلامی شهرستان گناباد ۱۳۹۶-۰
۲ تدریس دانشگاهی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران ۱۳۹۳-۰
۳ تدریس دانشگاهی دوره های کوتاه مدت در شهرداری تهران ۱۳۹۵-۰
۴ سابقه کار صنعتی شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) ۱۳۹۱-۰

سوابق حضور علیرضا بابائی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیف عنوان دوره برگزار کننده/محل برگزاری سال
۱ دوره دو ساله DBA مدیریت پروژه موسسه آموزش عالی آزاد بهار ۱۳۹۸
۲ دوره یکساله MBA مدیریت شهری مؤسسه آموزش عالی بهار و موسسه علمی-کاربردی شهرداری تهران ۱۳۹۷
۳ دوره جامع اجرای ساختمان موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۷
۴ گواهینامه مدیریت پروژه النا (سطح پایه) موسسه تحقیقات رهنمود النا ۱۳۹۷
۵ بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری، محور دوم: طرح تفصیلی دانشگاه علم و صنعت ۱۳۹۷
۶ بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری. محور نخست: طرح جامع شهری دانشگاه علم و صنعت ۱۳۹۶
۷ بازآفرینی پایدار شهری دفتر UNHABITATسازمان ملل ۱۳۹۵
۸ دوره جامع امور پیمان موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۴
۹ دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۴
۱۰ دوره نقشه خوانی موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۴
۱۱ دوره جامع تاسیسات برقی و مکانیکی موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۳
۱۲ دوره تنظیم قرارداد های ساختمانی موسسه خانه عمران تهران ۱۳۹۳
۱۳ دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با محوریت قوانین حاکم بر شهرداری ها سازمان نوسازی شهر تهران ۱۳۹۳
۱۴ دوره یکساله MBA کارآفرینی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران ۱۳۹۲
۱۵ شرکت در اکثر کنفرانس سالانه معتبر داخلی در حوزه مدیریت ۱۳۹۲
۱۶ دوره سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست در پروژه های ساختمانی ۱۳۹۱
۱۷ دوره سیستم مدیریت کیفیت در پروژه های ساختمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ۱۳۹۱

جوایز و افتخارات علیرضا بابائی

ردیف عنوان جایزه و رتبه سال
۱ کسب مقاله برتر در اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری ۱۳۹۷
۲ کسب مقاله برتر در بخش سخنرانی پنجمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۶
۳ کسب مقاله برتر در بخش پوستر چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۴ طرح پژوهشی برگزیده در هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری ۱۳۹۴
۵ پژوهشگر نمونه سازمان نوسازی شهر تهران ۱۳۹۱
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۷/۴/۹ - تعداد مشاهده ۳۳۶۴ بار

تماس با علیرضا بابائی

علیرضا بابائی عضو هیات علمی کاربردی می باشد.
آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره تلفن: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:تهران - شهر:تهران
آدرس پستی: قابل مشاهده اعضای سایت

به اشتراک گذاری صفحه علیرضا بابائی

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

انجمن مشاوران مدیریت ایران
انجمن مدیریت پروژه ایران
انجمن مدیریت اجرایی ایران
عضو شبکه مدیران استراتژیک ایران
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

علایق شخصی

  • مدیریت استراتژیک،مدیریت شهری،مدیریت پروژه،مدیریت کارآفرینی،مهندسی مالی

کنفرانسهای مرتبط با تخصص مدیریت (عمومی)

مجلات مرتبط با تخصص مدیریت (عمومی)

نشستهای علمی مرتبط با تخصص مدیریت (عمومی)