CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر مهرداد حاجیان زیدی

مدرس دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

محور تخصصی:معماری و شهرسازی

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله فرصت، مهران و مهرداد حاجیان زیدی، "چالشی بر اندیشه های شهرسازی و معماری عدالت محور و عملکرد آن در شهر"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران ۱۳۹۷
۲ دریافت فایل PDF مقاله قدرجانی، راضیه؛ مهرداد حاجیان زیدی و امیر زاهدی یگانه، "تعیین میزان پتانسیل پهنه ای برای بهره برداری از آب های زیرزمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی : حوضه هیدرولوژیکی گاوخونی)"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران ۱۳۹۶
۳ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد؛ محمدجواد صادق صابری و راضیه قدرجانی، "دودکش خورشیدی و چگونگی کاربرد آن در ساختمان های مسکونی"، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری، شیراز ۱۳۹۶
۴ دریافت فایل PDF مقاله صادق صابری، محمد جواد؛ راضیه قدرجانی و مهرداد حاجیان زیدی، "دیوار سبز، حضور طبیعت در بناهای مسکونی"، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، تهران ۱۳۹۶
۵ دریافت فایل PDF مقاله فضلی، مهرداد و مهرداد حاجیان زیدی، "طراحی موزه هنرهای مردمی شهر ساری با تکیه و توجهبر معماری زمینه گرا"، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، تهران ۱۳۹۶
۶ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد و مهرداد فضلی، "کیفیت رشد فضاهای عمومی در طراحی مجتمع تجاری تفریحی"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران ۱۳۹۶
۷ دریافت فایل PDF مقاله مرجایی، سید سعیده و مهرداد حاجیان زیدی، "مدیریت توسعه زمین با رویکرد رشد هوشمند شهری"، چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۶
۸ دریافت فایل PDF مقاله مرجایی، سید سعیده و مهرداد حاجیان زیدی، "مفهوم توسعه میان افزا و مزایا و موانع آن در شهر با تاکید بر رشد هوشمند شهری"، چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۶
۹ دریافت فایل PDF مقاله صادق صابری، محمد جواد؛ مریم عارفانی و مهرداد حاجیان زیدی، "نقاشی دیواری نیاز تهران خاکستری"، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، تهران ۱۳۹۶
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله صادق صابری، محمدجواد؛ راضیه قدرجانی و مهرداد حاجیان زیدی، "بررسی تاثیر بلندمرتبه سازی از حیطه منظر شهری بر هویت شهر و شهروندان"، دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری ، شیراز ۱۳۹۵
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله فضلی، مهرداد؛ مرضیه کردان؛ مهرداد حاجیان زیدی و راضیه قدرجانی، "بررسی معماری موزه و مد و لباس سنتی شمال کشور (نمونه موردی مازندران)"، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۵
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله قدرجانی، راضیه؛ مهرداد حاجیان زیدی و مهرزاد حاجیان زیدی، "پاکت پارک ها و طراحی و ضوابط مربوط به آنها در فضاهای شهری"، دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری ، شیراز ۱۳۹۵
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله فضلی، اسمعیل؛ مهرداد حاجیان زیدی و راضیه قدرجانی، "تاثیر طول دهانه و طول عضو بر پارامترهای لرزه ای سازه فضاکار تک لایه و دولایه"، اولین کنگره بین المللی معماری هدف ، شیراز ۱۳۹۵
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد؛ راضیه قدرجانی؛ منا گمار و محمدجواد صادق صابری، "تحلیل عناصر هویت بخش در شهرهای اسلامی نمونه موردی: شهر اصفهان"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۵
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد؛ ملیسا اسدی راد و صهبا سیدیان هاشمی، "حکمت نقش مایه های تزیینات معماری اسلامی"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ، تهران ۱۳۹۵
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد؛ مهرداد فضلی؛ راضیه قدرجانی و اسمعیل فضلی، "طراحی مجتمع تجاری با رویکرد اهمیت انرژی پاک خورشیدی و چگونگی مصرف انرژی"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ، تهران ۱۳۹۵
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرداد؛ مهرداد فضلی؛ راضیه قدرجانی و سجاد جلیلیان، "طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد حفظ انرژی و هماهنگی با اقلیم بر معماری پایدار"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ، تهران ۱۳۹۵
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله قدرجانی، راضیه؛ مهرداد حاجیان زیدی و مهرزاد حاجیان زیدی، "معماری زمینه گرا ونظریات مربوط به آن"، اولین کنگره بین المللی معماری هدف ، شیراز ۱۳۹۵
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله حاجیان زیدی، مهرزاد و مهرداد حاجیان زیدی، "نقش عکاسی در شهرسازی و معماری با تاکید بر مفاهیم عکاسی شهری، عکاسی معماری و عکاسی خیابانی"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۵
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله فضلی، مهرداد؛ مرضیه کردان و مهرداد حاجیان زیدی، "نقش موزه ها در توسعه فرهنگی شمال کشور"، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۵
۲۱ دریافت فایل PDF مقاله جلیلیان، سجاد و راضیه قدرجانی و مهرداد حاجیان زیدی و محمد باوندپور. "نگرشی نوین در بهینه سازی مصرف انرژی صنعت ساختمان (ساختمان صفر انرژی) . " اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران. تهران. ۱۳۹۵

فعالیتهای اجرایی در کنفرانسهای کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
مسئول کمیته معماری کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق ۱۳ دی ۱۳۹۵

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی محله بهشتی شهر همدان ۱۳۹۷
۲ دریافت فایل PDF مقاله طراحی فضای کنش اجتماعی کودکان در محوطه باز مجتمع های مسکونی با رویکرد خلاقیت و تعاملات اجتماعی ۱۳۹۵

تحصیلات تخصصی مهرداد حاجیان زیدی

ردیف رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع سال
۱ معماری دکترای تخصصی ۱۳۹۳-۱۳۹۶

سوابق شغلی و تخصصی مهرداد حاجیان زیدی

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ تدریس دانشگاهی مدرس دانشگاه تهران ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۲ تدریس دانشگاهی مدرس دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۶

سوابق حضور مهرداد حاجیان زیدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیف عنوان دوره برگزار کننده/محل برگزاری سال
۱ مقاله نویسی با رویکرد کاربردی هنر و معماری دکتر پراوین کومار (Dr.S. Praveen Kumar) و مصطفی علی بیگی از دانشگاه بی هاراث هند ۱۳۹۵
۲ City as Metaphor دکتر الگا لاورنوا ( Dr. Olga Lavrenova ) از موسسه INION روسیه ۱۳۹۵
۳ Space, Visual Arts, Metro Stations, Public دکتر الکساندرا دیچزاریس( DR. Alessandra De Cesaris ) از دانشگاه ساپینزا ایتالیا ۱۳۹۵
۴ کارگاه های تخصصی همایش بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده استانداری فارس ۱۳۹۳
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۷/۱۱/۸ - تعداد مشاهده ۴۱۶ بار

تماس با مهرداد حاجیان زیدی

مهرداد حاجیان زیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (هنرهای زیبا) در رشته معماری می باشد.
آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:تهران - شهر:تهران

به اشتراک گذاری صفحه مهرداد حاجیان زیدی

علایق شخصی

  • رویکرد روش مند، تحلیلی و منطقی (همچون سایر مشاغل مهندسی و فنی)
  • توانایی عالی در ریاضیات به خصوص هندسه
  • مهارت های ارتباطی و مذاکره ای قوی (برای موفقیت بیشتر در گرفتن پروژه و یا مذاکره با کارفرمایان و متقاعد کردن آنها)
  • دقت زیاد و توجه به جزئیات (که هم در مهندسی نیاز است هم در فعالیت های هنری و معماری هر دو را در کنار هم دارد)
  • توانایی مدیریت و سازماندهی (به منظور سازماندهی تیم های کاری) و انجام کار تیمی
  • توانایی تحمل فشار کاری زیاد
  • قدرت تجسم و خلاقیت
  • توانایی حل مساله

کنفرانسهای مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی

مجلات مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی

نشستهای علمی مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی