CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

طرح های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه اول طرحها

در این صفحه اطلاعات طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نمایش داده می شود. این مرکز کارفرمای ۵۴۰۳۲ طرح تحقیقاتی در کشور بوده است.
۵۴۰۳۲ طرح ۵۴۰۳۲ کارفرما ۰ مجری ۰ ارجاع ۰ دانلود ۱۴۲۱۲۹۳ نمایش

نمودار سالانه طرحها و مستندات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

آمار فوق بر اساس سال تحویل نهایی پروژه تهیه شده است.

نمودار تعداد صفحات مستندات

نمودار صفحاتی که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به صورت سالانه منتشر نموده است.

نمودار سازمانهای همکار

نمودار فوق تعداد پروژه های انجام شده با دانشگاهها و مراکز مجری مختلف را نمایش می دهد.

نمودار تعداد مشاهده طرح های سالهای مختلف


نمودار دانلود طرح های سالهای مختلف


آخرین طرح ها و گزارشهای ثبت شده از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 • بررسی مقایسه ای سیستم جدید وقدیم نگهداری حساب داریی های ثابت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • ارزیابی و مقایسه کارایی اقتصادی آبیاری بارانی و آبیاری شیاری از نظر شرایط اقتصادی حاکم بر منطقه اجرای پروژه-سپیدان
 • تاثیر سه روش پخت (بخارپز، آب پز و سرخ کردن در سه نوع روغن(جامد،کلزا،زیتون) روی افت وزن گوشت سینه مرغ و ماهی
 • ارزیابی عملکرد شرکت لبنات پاستوریزه پاک
 • ارزیابی مالی شرکت ایران خودرو
 • بررسی شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان فسا طی سال های 89 تا 91
 • ارزیابی منابع مقاومت به زنگ سیاه گندم در توده های گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران
 • مطالعات کشت پنبه در صفی آباد و فومنات : قسمت دوم گزارش سوم . طرحهای کشاورزی قابل اجرا
 • طرح جامع توسعه شکر از چغندرقند و نیشکر :گزارش تشخیص وضعیت0 جلد چهارم0 توزیع شکر
 • تکنولوژی عملی کنسرو و انواع ماهی تون و ساردین بانضمام تحقیقی درباره انواع ماهیهای قابل کنسرو خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر
 • گزارش نهایی بررسی میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت نخود دیم
 • گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین فاصله خطوط کاشت در رقم سورگوم علوفه ای
 • گزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی و تعیین سازگاری آنها باشرایط اقلیمی مشهد
 • مبارزه جهانی برعلیه بروسلوز
 • نشریات ترویجی
 • گزارش نهایی بررسی واریته گندم دیم و مصرف کودهای شیمیایی
 • نشریات فنی
 • نشریات ترویج کشاورزی از شماره ‮‭50 - 26‬ "سری عادی"
 • بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا
 • دورگ گیری بین ژنوتیپ های گندم با هدف تامین جرم پلاسم برای مناطق گرم جنوب کشور
 • گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهد
 • گزارش نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گندم سال ‮‭1372 - 1374‬
 • گزارش نهایی بررسی گونه های خانواده ‭Dermestidae ‬خراسان و مطالعه بیولوژی گونه غالب
 • گزارش نهایی مقایسه اقتصادی و تخصیص بهینه نهاده ها در ارقام کشت شده گندم
 • بررسی رابطه بین وضعیت مزرعه تولید بذر گندم از نظر وجود بوته های سایر ارقام و علفهای هرز و میزان بذور آنها در نمونه آزمایشگاهی گندم با توجه به استاندارد ‭ISTA‬
 • گزارش نهایی طرح بررسی عکس العمل ژنوتیپهای پیشرفته گندم در آبیاری محدود
 • گزارش پژوهشی نهایی مقایسه کاربرد کروگیت وفارویر درکشت مکانیزه گندم آبی و تاثیر آنها بر عملکرد محصول
 • پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی
 • گزارش نهایی شناسایی و بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت گونه های فعال حشرات شکارگر بالتوری ‭(Neuropetra , Chrysopidae) ‬در مزارع گندم و جو
 • گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مشترک بررسی تاثیر روش تهیه نشا گلدانی (کاغذی و پلاستیکی ) در پیش رس کردن خیار و توجیه اقتصادی آن
 • بررسی بیولوژی سرخرطومی گیلاس در منطقه شاهرود
 • گزارش نهایی بررسی و مقایسه منابع مختلف ترکیبات روی ،آهن و بر در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند
 • گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی صفات اقتصادی پیله هیبریدهای کرم ابریشم داخلی و خارجی بااستفاده از دو نوع برگ توت
 • گزارش نهایی بررسی امکان کنترل شیمیایی کرم میوه خوار ‭Batrachedra amydraula ‬همزمان با تلقیح خوشه های خرما
 • گزارش نهایی طرح بهبود ژنتیکی یک لاین کرم ابریشم
 • گزارش نهایی طرح اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای زودرس در سال زراعی ‮‭1379-80‬
 • گزارش نهایی بررسی در نسلهای درحال تفرق جوهای زمستانه و بینابینی بین المللی و داخلی درشرایط دیم شمال خراسان
 • گزارش نهایی بررسی عوامل قارچی مولد خشکیدگی گوجه فرنگی در استان سمنان
 • گزارش نهایی بررسی و شناسایی قارچهای عامل مرگ ومیر نهالهای درختان میوه هسته دار در خزانه های شاهرود
 • گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی و پرورش کفشدوزک ریز سیاه‭(Stethorus gilvifrons ( Mulsant ‬جهت کنترل بیولوژیک کنه تارتن خرما ‭Oligonychus afrasiaticus weise ‬در خوزستان
 • گزارش نهایی بررسی اثرات طول دوره انجام عملیات برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانه در دزفول
 • گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک عدس دانه درشت بین المللی در شرایط دیم شمال خراسان
 • بررسی اثرات تنظیم دور آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی جهت تولید بذر یونجه یزدی‭$A‬عنوان پشت جلد به انگلیسی‭:(Assessment of irrigation period adjustment effects in varios productive growth stages to seed production in Yazdi Alfalfa. (Medicago sativa‬
 • گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ( ایستگاه تحقیقات طرق)
 • گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام فلفل در بلوچستان
 • بررسی بیولوژی و تراکم آرتمیا دریاچه مهارلو(شیراز- استان فارس)
 • بررسی وتعیین مناسبترین تراکم کاشت ارقام امیدبخش سورگوم علوفه ای
 • بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا
 • بررسی مقادیر و زمان مصرف ازت بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا
 • بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در مناطق گرم جنوب
 • بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا در مناطق گرم جنوب
 • ارزیابی لاین های گندم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی ناحیه ای ‭( PRWYT-ZIII ) ‬برای اقلیم معتدل کشور
 • بررسی اثرات نوع و زمان پوشش خوشه های خرما در جلوگیری یا کاهش احتمالی خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما
 • ارتباط بین تاریخ تشکیل پسته های زودخندان و تغییر در خصوصیات ظاهری و آلودگی آنها به آفلاتوکسین در سه رقم پسته تجاری ایران (اوحدی، کله قوچی و احمد آقایی)
 • بررسی مواد ژنتیکی آفتابگردان جهت ایجاد ارقام متحمل به خشکی
 • بررسی اثرات ازت، فسفر و پتاسیم بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه گرمسیری
 • بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشهای بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد
 • بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای الیت بین المللی نخود در شرایط دیم
 • بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان تهران
 • تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد ارزن علوفه ای در منطقه یزد
 • بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی
 • بررسی سازگاری ارقام مختلف کلزا و تعیین مناسبت ترین تاریخ کاشت در داراب
 • بررسی و تعیین تحمل ارقام و لاینهای جونسبت به تنش خشکی آخرفصل در منطقه گرم
 • بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام جو لخت در آزمایشات مقایسه عملکرد
 • بررسی و سلکسیون نسل های در حال تفکیک جو
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • تعیین صفات مرفوفیزیولوژیک موثر بر بهبود عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط دیم گرمسیری
 • گزارش نهایی طرح تحقیقی - تطبیقی مقایسه عملکرد دانه ارقام نویدبخش گندم دوروم در شرایط دیم
 • دورگ گیری بین ارقام گندم نان به منظور ترکیب ژنهای مطلوب در اصلاح گندم دیم
 • بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی و گزینش لاینها بر اساس صفات زراعی موثر بر عملکرد در نسلهای در حال تفکیک گندم در شرایط دیم
 • بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم
 • بررسی عملکرد هیبریدهای خارجی در آزمایشات مقایسه ارقام
 • بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های جو زمستانه در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی
 • بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام کلزا در مناطق گرم جنوب
 • بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید بهاره کلزا در مناطق گرم جنوب
 • بررسی تاثیر فاصله ردیف و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم کوانتم
 • بررسی و تعیین اثرات ارتفاع محل پیوند و نوع پایه در میزان سرمازدگی احتمالی پرتقال تامسون ناول
 • بررسی امکان تهیه پایه های هیبرید مقاوم به فیتوفترا‭(Phytophthora drechsleri) ‬نماتدهای مولد غده ریشه پسته
 • بررسی و انتخاب مناسبترین فاصله کاشت پرتقال رقم تامسون ناول بر روی پایه فلایینگ دراگون
 • بررسی و مقایسه عملکرد ارقام تریتیکاله در آزمایشات بین المللی
 • تعیین نیاز سرمایی سه رقم تجاری پسته (اکبری، اوحدی و کله قوچی)
 • سلکسیون توده ای در توده یونجه همدانی بومی استان مرکزی
 • مقایسه اثر روش های احداث باغ انجیر دیم بر استقرار و رشد رویشی نهال ها و کمیت و کیفیت میوه
 • بررسی و انتخاب ژنوتیپ های نخود منطقه مدیترانه باصفات مطلوب زراعی در نسل ‭F4 ‬در خزانه بین المللی در شرایط دیم
 • گزینش لاینهای در حال تفکیک بین المللی جو برای صفات زراعی موثر بر عملکرد در شرایط دیم گرمسیری و نیمه گرمسیری
 • بررسی و انتخاب بوته در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک جو
 • بررسی و انتخاب نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط شور
 • بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو در ایستگاه زرقان در سال زراعی ‮‭1382-83‬
 • خزانه دو رگ گیری و گزینش توده های نسل ‭F1 ‬گندم دوروم داخلی
 • ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان تحت شرایط آبیاری محدود(تنش انتهایی)
 • بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای امیدبخش جو درآزمایش یکنواخت سراسری منطقه گرم
 • بررسی لاینها و ارقام جو زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایشات بین المللی
 • مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته گلرنگ در شرایط زارعین منطقه زابل
 • بررسی و ارزیابی اثرات سه پایه مختلف مرکبات روی صفات کمی و کیفی 9 استرین انتخابی از توده پرتقال واشنگتن ناول
 • اصلاح پیاز محلی بهبهان به روش تولید کولتیوارهای دگرگشن
 • بررسی صفات کمی ارقام و لاین های گندم بهاره درآزمایشات بین المللی
 • بررسی صفات کمی ارقام و لاین های گندم بهاره درآزمایشات بین المللی
 • بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای درحال تفکیک در گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی
 • ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جو مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش سال زراعی ‮‭82-83‬ نسبت به بیماری زنگ زرد جو
 • ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای امیدبخش جو نسبت به سفیدک سطحی جو در مناطق مختلف کشور
 • تحقیقات کاربردی آزمایش جنگلکاری با درختان چند منظوره در حوضه های آبخیز و اراضی جنگلی رهاشده
 • ازدیاد غیرجنسی درخت کنار ‭(Ziziphus spina- christi Willd ) ‬به طریق کشت بافت و سلول و تکثیر بوسیله روش های معمول و تعیین بهترین روش با توجه به جنبه های اقتصادی
 • بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام آفتابگردان درقم
 • بررسی و مقایسه عملکرد لاین هاو ارقام جو در شرایط زارعین
 • مقایسه عملکرد دانه لاینها و ارقام پیشرفته جودر شرایط شوری خاک
 • بررسی تکمیلی میزان تاثیر ترکیبات تجاری حشره کشهای میکروبی ‭Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis ‬وحشره کش کالیپسو در کنترل سوسک برگخوارسیب زمینی
 • بررسی ارقام و لاینهای گندم در بلوکهای دورگ گیری و نسل ‭F1.‬
 • بررسی و مقایسه عملکرد دانه لاینهای جدید گندم نان با رقم غالب منطقه در استان خوزستان
 • بررسی عوامل موثر در پراکنش جغرافیایی گونه های پسته وحشی در استان کهگیلویه و بویراحمد
 • بررسی اثر سطوح کود نیتروژنه و آبیاری تکمیلی بر عملکرد جو دیم در شمال خراسان
 • طرح تحقیقات انتقال تکنولوژی پلیمر به بخش کشاورزی: گزارش شش ماهه اول
 • دورگ گیری بین ژنوتیپهای گندم با هدف تولید جرم پلاسم برای مناطق با عرض جغرافیایی پایین مرکز و غرب آسیا و شمال آفریقا‭(CWANA)‬
 • مطالعات شرکتهای تعاونی تولید در استانهای همدان و کردستان: تعاونی تولید کشاورزی سنبله (سردارآباد): نظام بهره برداری، ترویج و آموزش و تحقیقات
 • بررسی تکمیلی بیولوژی برگخوار سفید بلوط ‭(Leucoma wiltshieri) ‬و شناسایی عوامل کنترل کننده طبیعی آن دراستان کهگیلویه و بویراحمد
 • ارزیابی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاین های لوبیا چیتی
 • بررسی اثرات تلفیقی محلول پاشی و مصرف خاکی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم چمران
 • ترسیم نقشه بیابان زایی دشت یزد- اردکان به روش فایو/ یونپ و ارزیابی تناسب آن
 • احداث باغ بذر گونه های ون و نمدار به صورت نهالی و پیوندی (در چمستان نور)
 • بررسی امکان جایگزینی پیت با موادآلی مختلف در بسترهای کشت گیاهان گلدانی پتوس و دیفن باخیا و مقایسه اقتصادی آن
 • بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک
 • بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برخصوصیات کمی و کیفی گلایل
 • بازنگری بر عوامل بیماریزای قارچی ریشه چغندرقند در کرج و تعیین مهمترین بیماری منطقه
 • بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین
 • بررسی اثر تلاقی درون واریته ای بر افزایش تحمل به شوری پنبه
 • بررسی و تهیه مناسب ترین ترکیب لاین های پنبه رقم تجارتی ورامین در استان خراسان
 • بررسی اثر شوری بر تکثیر مولدین شانک ‭(Acanthopagrus latus) ‬در تانکهای تخم ریزی و تاثیر تراکم و شوری روی باقیماندگی بچه ماهی آن از وزن ‮‭0/5‬ تا 5 گرم
 • بررسی عملکرد گلرنگ پاییزه در مزارع زارعین در شرایط دیم
 • شناخت مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه پوشش گیاهی استان هرمزگان برگ طاهرویی
 • بررسی و مقایسه لاینها و ارقام گندم در مناطق معتدل استان سمنان در شرایط زارعین
 • بررسی بیولوژی، خسارت و شناسایی دشمنان طبیعی زنبور طلایی مغزخوار پسته ‭(Megastigmus pistaciae) ‬در منطقه قزوین .
 • بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سیر سلکسیون شده رامهرمز
 • بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام تریتیکاله در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت
 • تاثیر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید کلزا
 • بررسی ارقام گلرنگ در کشت پاییزه از نظر عملکرد دانه و روغن
 • بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ در کشت پاییزه
 • بررسی و انتخاب ژنوتیپهای نخود با صفات مطلوب زراعی در نسلهای درحال تفکیک در شرایط دیم
 • کنترل آللیلوپاتیک علفهای هرز عدس دیم
 • بررسی شناسایی عوامل شوری و بررسی مکانیسم های مقاومت به شوری گیاهان در محیطهای طبیعی منطقه گرگان
 • بررسی اثر قارچ های عامل لکه قیری بر روی گونه های مختلف افرای بومی جنگل های شمال کشور
 • بررسی تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره ‭Compositae ‬قبیله های ‭Anthemideae ‬و ‭Echinopeae‬
 • بررسی فرمون های جنسی سن های سبز پسته‭. Brachynema signatum ‬و ‭B. germari ‬در استان کرمان
 • بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ و الگوی کاشت رقم امیدبخش سویا‭(DPX)‬
 • انتخاب در نسل های در حال تفکیک ژنوتیپ های گندم و ارزیابی عملکرد دانه در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی تحت شرایط آبیاری محدود در مناطق سردسیر (پروژه خشکی)
 • بررسی امکان تلفیق شکار انبوه سوسک سرخرطومی حنایی خرماو سوسک شاخدار خرما با استفاده از تله های فرمونی
 • تعیین مناطق پراکنش گونه جلبک ‭Gracilariopsis longissima ‬و بررسی فنولوژی آن
 • بررسی ارزیابی عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم نان زمستانه در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته اقلیم سرد کشور ‭(ARWYT-C)‬
 • بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک سورگوم
 • ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و روغن گلرنگ در شرایط دیم گرمسیری
 • بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط دیم گرمسیری
 • تهیه جدول حجم کلن های موفق صنوبر
 • تعیین مناسب ترین تراکم و تاریخ کاشت بذر افرا (پلت) و توسکای ییلاقی در نهالستان
 • بررسی نقش علفهای هرز نهالستانهای صنوبر در نوسانات جمعیت آفات مهم آن در استان گیلان
 • بررسی ریزازدیادی کیوی رقم هایوارد از ریز نمونه های مختلف (ساقه، گره و برگ)
 • بررسی ارزیابی آزمایشگاهی حشره کشهای بیوراشناال علیه لارو ‭aeolesth es sarta sol sky ‬روی رژیم غذایی مصنوعی
 • بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک جو در شرایط تنش های غیرزنده
 • بررسی ارزیابی صفات مهم زراعی و خصوصیات مرفولوژی لاین های خالص جدید کلزا
 • مدیریت کنترل سوسک چوبخوار شاخک بلند صنوبر ‭(Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae‬
 • بررسی تراکم مناسب مسیرهای چوبکشی در تراکم های مختلف جاده های جنگلی به منظور انتخاب بهترین روش چوبکشی (طرح جنگلداری نکا- ظالمرود)
 • بررسی مقایسه روشهای مبارزه شیمیایی و میکروبی و هورمونی علیه ملخ کوهان دار تاغ در استان اصفهان
 • بررسی توده های پیشرفته‭S1 ‬باقلا (خزانه بین امللی)
 • بررسی فنولوژی گیاهان مهم مرتعی مناطق نیمه استپی سمنان
 • بررسی اثرات بهره برداری سقز در نحوه ترمیم پوست و ادامه حیات درختان بنه
 • بررسی عملکرد پایداری هیبریدهای ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس
 • بررسی و تعیین سازگاری و پتانسیل تولید علوفه شبدر لاکی در شرایط مختلف آب و هوایی
 • بررسی ارقام و لاین های گندم دوروم در بلوک های دورگ گیری و نسل ‭F1 ‬به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی
 • تلقیح مصنوعی
 • سه مقاله درباره کشاورزی
 • سه مقاله در زمینه کشاورزی
 • بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش ماش
 • بررسی و انتخاب در نسل های در حال تفرق گندم نان ‭(F2-Fn) ‬و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی
 • ارزیابی واکنش لاین های گندم مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش یکنواخت اقلیم معتدل ‮‭1384-85‬ ‭(85-84-PRWYT, ARWYT, ERWYT-M) ‬نسبت به زنگ زرد
 • بررسی و انتخاب لاین ها در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک گندم نان برای شاخص های موثر در عملکرد دانه در شرایط دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های زمستانه و بینابین گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم مناطق سردسیر
 • تجزیه و تحلیل همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر (تجزیه علیت) خصوصیات زراعی با عملکرد دانه در گندم های نان بهاره در شرایط دیم گرمسیری
 • تاثیر بر در خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج
 • احیا باغ کلکسیون مرکبات شمال ایران
 • بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد ارقام نخود تیپ دسی در شرایط دیم
 • بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد ارقام نخود تیپ سی در شرایط دیم
 • بررسی و انتخاب لاینهای نخود دسی متحمل به خشکی در خزانه بین المللی در شرایط دیم
 • بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های امیدبخش جو در شرایط زارع (تحقیقی- تطبیقی)
 • بررسی انتخاب در توده های در حال تفرق لوبیا چیتی‭(Phaseolus vulgaris L )‬
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان درآزمایشات مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم
 • بررسی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل عدس به پژمردگی فوزاریومی با عامل ‭(Fusarium oxysporum f.sp.lentis) ‬در شرایط دیم
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در آزمایشات مشاهده ای و مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم گرمسیری
 • بررسی ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم در شرایط زارعین
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هایگندم دوروم در آزمایش های مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمایشات مشاهده ای و مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم
 • بررسی ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم در شرایط زارعین
 • بررسی بررسی روش های کاربردی پرورش و تکثیر انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه ای ‭.chilocorus bipustulatus L ‬جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های نباتی
 • بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر
 • بررسی مقایسه روش ‭Dialysis culture ‬و ‭Batch culture ‬و مطالعه عوامل ایمنی زایی آن
 • بررسی آت اکولوژی ‭.Astragalus podolobus Boiss‬در استان اصفهان
 • بررسی لاین های امیدبخش جو بدون پوشینه در شرایط زارعین
 • بررسی صفات کمی ارقام و لاینهای جو در آزمایش ارزیابی مشاهده ای در شرایط شور
 • بررسی وضعیت استفاده از کاه غنی شده با اوره در واحدهای پرورش دام استان خراسان
 • بررسی مطالعه برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه ‭Smirnovia turkestana Bga‬
 • بررسی بهترین روش کاشت درخت کنار در فارس
 • بررسی منابع غذایی مورد استفاده دام و طیور در استان فارس فاز دوم: تعیین ارزش غذایی چهارگونه گیاه مرتعی(کما، بیلهر، برموس و جوپیازدار)
 • بررسی مقایسه روشهای متداول تشخیص بروسلوز‭(2me‬، رایت رزبنگال، ‭cft) ‬با روش ‭Elisa ‬در گوسفند و بز
 • بررسی پاسخ ایمنی هومورال پس از تزریق هم زمان واکسنهای پاستورلوز و طاعون در گاو
 • بررسی میزان آگاهی بهره برداران از مراتع در مراتع ییلاقی شمال سمنان
 • بررسی تهیه یک لاین از جنین موش بوسیله کلون کردن
 • بررسی سنتز و مطالعه فیزیوکوشیمیایی و اثرات دارویی لیگاند‭(DAMOTSC)‬
 • بررسی اندازه گیری برخی الکترولیتهای سرم خون گاومیشهای استان خوزستان
 • بررسی استفاده از مقادیر مختلف سیلوی غنی شده سرشاخه نیشکر با اوره و ملاس در تغذیه گاومیش شیری
 • بررسی استفاده از غذای مرطوب بر روی عملکرد مرغان تخمگذار تجارتی در شرایط آب و هوای گرم(خوزستان)
 • بررسی عوامل ایجاد کننده بیماری که در محل تحت عنوان قیزدیرما خوانده می شود
 • بررسی ارزیابی اثر عوامل مختلف تولید در بهره وری مرغداری های گوشتی منطقه قم
 • بررسی اقتصادی پرورش اسب عربی در استان خوزستان
 • بررسی مشکلات و تنگناهای صنایع تبدیلی شیرو فراورده های لبنی در استان مرکزی
 • بررسی تعیین میزان کارآیی متداولترین سیستمهای ذخیره نزولات آسمانی (کنتورفارو-پیتینگ)
 • بررسی اثرات خرخاکی ‭(Sowbug) ‬بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درشبکه های پخش سیلاب گربایگان
 • بررسی کاریوتیپی دامهای بومی استان مرکزی (گوسفند، گاو و مرغ)
 • ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی و انجماد اسپرم گاو بومی گلپایگانی
 • مقایسه جیره های غذایی مختلف از طریق تعیین ضریب تبدیل آنها در مرغداریهای استان فارس
 • بررسی صفات پرواری و خصوصیات لاشه سه توده بز بومی فارس (ترکی، دارابی و ممسنی)
 • تعیین میزان تاثیر چرای دام از سرچر گندم به منظور تولید محصول گندم
 • بررسی شناسایی انگلهای خونی بز در استان بوشهر
 • بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتیین در پروار بره های نر گوسفند توده بهمیی
 • بررسی بیماری بروسلوز در شتران کشتار شده در کشتارگاههای استان بوشهر
 • بررسی مقایسه راندمان پرواری سه نژاد از نژادهای موجود در پرواربندیهای گوسفند منطقه فم
 • بررسی تغییرات هورمونهای تولید مثلی پلاسما در ارتباط با تغییرات تخمدانی در طول چرخه فحلی گاومیش خوزستان
 • بررسی تعیین سطح تغذیه در پرواربندی بره های نر عربی
 • بررسی تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام و ضرایب هضمی سه ماده غذایی (نی، لویی و چولان) با روشهای ‭Invitro ‬و ‭Invivo ‬در خوزستان
 • بررسی تعیین ارزش غذایی کاه کمپوست باقیمانده از تولید قارچ خوراکی (آگاریکوس) در تغذیه دام
 • بررسی تست و مقایسه پنج صفت اقتصادی هیبریدهای مختلف تخمگذار تولیدی از نژادهای موجود در موسسه تحقیقات با شاهد استاندارد در شرایط اقلیمی معتدل و گرمسیر
 • بررسی اندازه گیری انرژی متابولیسمی سبوس برنج و استفاده از آن در جیره مرغان تخمگذار تجارتی
 • بررسی تعیین مناسبترین سیلوی ضایعات هندوانه در تغذیه گوساله های نر پرواری
 • بررسی جداسازی و شناسایی ویروسهای نیوکاسل در استان خراسان
 • بررسی مقدماتی چگونگی ساخت مکمل های معدنی با استفاده از سنگهای معدنی استان سمنان
 • استخراج و شناسایی برخی از سزکویی ترپنوییدها در گل بابونه
 • ریزازدیادی اوکالیپتوس میکروتا
 • بررسی علل و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی بوته کنی در مراتع ییلاقی شمال سمنان
 • بررسی بهینه سازی سیستمهای کشاورزی تلفیقی دام، مرتع و زراعت و مقایسه آن با سیستمهای تکی دامپروری و زراعت در استان فارس
 • بررسی اقتصادی دامداری سنتی روستایی
 • بررسی میزان پذیرش اجتماعی دامداران نسبت به نوآوریهای فنی و تکنولوژیکی در طرح محوری قوچ اصیل (استان خراسان)
 • بررسی نگرش مدیران جهاد سازندگی درمورد تواناییها و مهارتهای مورد نیاز مدیران در جهاد سازندگی
 • مقایسه بین میزان تولید بیولوژیکی و اقتصادی و آثار اقتصادی اجتماعی تولیدات دامی در جنگل
 • کاربرد ‭ORT ‬جهت کاهش استرسهای حرارتی در جوجه های گوشتی
 • بررسی نقش محرومیت مردم در تخریب منابع طبیعی در منطقه بویراحمد سفلی(جنوب غربی ایران)
 • بررسی اکوفیزیولوژی و بیوشیمیایی علل زرد شدن تاغزارهای دست کاشت در استان یزد
 • بررسی جمع آوری و شناسایی بذر گیاهان مرتعی استان قزوین بمنظور تکمیل و تقویت بانک ژن گیاهی
 • بررسی طرح شناسایی مناطق شور، گیاهان شور روی، مطالعه مکانیسمهای مقاومت به شوری و معرفی گونه های مطلوب مرتعی مقاوم به شوری ایران
 • بررسی جداسازی کمپیلوباکتر فتوس از جنینهای سقط شده گوسفند در منطقه اهواز
 • بررسی و تعیین مدت زمان مناسب پروار میشهای حذفی
 • بررسی آزمایشگاهی اثر سم عقرب مزوبوتوس بر موش
 • همکاران برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  تماس با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  تلفن تماس: ۲۲۴۱۴۴۱۳-۱۷
  شماره فکس:
  آدرس پستی: استان تهران، شهر تهران، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، باغ کشاورزی
  پایگاه رسمی: http://www.areeo.ac.ir
  آدرس ایمیل: prtat@areeo.ac.ir