CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۷
خرداد

مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 اردیبهشت 1387 در دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 6199 صفحه ارائه شده اند.

 

لازم به ذکر است که کلیه مقالات کنگره های مهندسی عمران از طریق بانک مقالات سیویلیکا قابل دسترس می باشد:

 

 

1. عوامل موثر در تغییر نتایج و خطاهای معمول در انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در ایران
2. عوامل موثر بر حفاری انفجاری تونل با تاکید بر روش ابتکاری جایگزینی آنفو به جای دینامیت
3. عنوان : مطالعه آزمایشگاهی وعددی تقویت تیرهای مرکب بتن - فولاد توسط ورقهای CFRP
4. عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل
5. عملکرد شمعهای فولادی H شکل در پلهای یکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغییرات حرارتی
6. عملکرد سیستمهای کنترل نیمه فعال در حفاظت لرزه ای تجهیزات حساس با استفاده از الگوریتم سختی منفی
7. طرح بهینه سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم تقریب سازی تصادفی مبتنی بر آشفته سازی همزمان
8. طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن حاوی بور ساخته شده با سنگدانه های بوردار طبیعی و مصنوعی برای استفاده در حفاظ پرتوهای نوترون
9. طراحی روسازی های آسفالتی با استفاده از نرم افزار Kenlayer بر اساس رفتار خطی و غیر خطی لایه های روسازی
10. طراحی بهینه تیرهای بتن پیشتنیده
11. طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد
12. طراحی و ساخت خاکریز بارگذاری جهت رانش نمک و احداث راه
13. طراحی و ساخت یک نفوذسنج جدید جهت اندازه گیری نفوذپذیری لاینرهای خاکی در تقابل با شیرابه زباله شهری
14. طراحی و بهره برداری بهینه از سد برقابی بختیاری با قوانین بهر ه برداری فازی
15. طول بهینه قوسهای پیوندی بر اساس معادله تغییرات ژرک
16. شبیه سازی عددی انتقال رسوب در شرایط غیر ماندگار با تغییرات سریع در یک میدان جریان دو بعدی قائم
17. شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار SSIIM
18. شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی - هیدرولیکی آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد
19. شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی قائم
20. شبیه سازی عددی میدان موج اطراف خط لوله فراساحل درنزدیکی بستر صلب
21. شبیه سازی رفتار دینامیکی بتن تحت بارگذاری ضربه ای
22. شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده
23. شبیه سازی جریان در مجاری تحت فشار و شبکه های آبرسانی درحالت ناماندگار
24. شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
25. شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها در آبخوان ساحلی زیر حوضه تالار
26. شبیه سازی اندرکنش غیر خطی امواج در آبهای عمیق و کم عمق
27. شبیه سازی آزمایشگاهی امواج ضربه ای ناشی از رخداد لغزش دیواره در مخازن سده
28. شبیه سازی و بررسی برهم کنش مخازن سری ابوالعباس و جره با رویکرد سیستمی
29. شبیه سازی موج ناشی از شکست سد بکمک مدل های دو بعدی و یک بعدی - دو بعدی مطالعه موردی: شبیه سازی موج ناشی از شکست سد مارون
30. شبیه سازی کیفی مخزن سد از منظر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: سد مخزنی پیغام چای کلیبر)
31. شاتکریت نسوز
32. شناسایی خاکهای رمبنده، مشکلات و راه حلهای مقابله با آنها (مطالعه موردی: خاک ساختگاه شهر کرمان)
33. شناسایی و طبقه بندی ریسک پرورژه های EPC و تعامل آنها با اهداف پروژه
34. شناسایی مشخصات ترک در المانهای قوس دار با استفاده از آنالیز موجک بسته ای Wavelet Packet
35. شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان
36. شکل موثر دیواره در حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی
37. سبوس برنج، جاذب طبیعی مناسب برای حذف کروم (VI) از آب آشامیدنی
38. ساماندهی رودخانه زهره در محل آبگیر شهید رجایی امیدیه
39. سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت شبکه حمل و نقل جاده ای
40. زمانبندی بهینه جرثقیل های اسکله بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
41. رسم منحنی های M-P برای ستون های تقویت شده با نبشی با استفاده از محصور شدگی فعال
42. ریز مدلسازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار لرزه ای خارج صفحه
43. روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری
44. روشی برای مدل سازی دیوارهای برشی آجری با استفاده از نرم افزار Ansys
45. روشی نوین برای سرشکنی پیمایش و پیاده سازی مسیر دراحداث راهه
46. روشهای تصمیم گیری چند هدفی : شبیه سازی برای مقایسه روشهای انتخاب
47. روشهای کاهش مقدار مصرف پیک آب در شبکه های آبرسانی شهری
48. روش ساده احتمالاتی مونت کارلو در تحلیل پایداری شیبها جهت آنالیز حساسیت از طریق تعیین ضریب تغییرات پارامتره
49. روش ریلی - ریتز برای حل غیر خطی ورق چهار ضلعی ضخیم با شرایط مرزی دلخواه
50. روش اجزاء محدود احتمالاتی برای پوسته های دوار
51. روش انتگرالگیری مستقیم زمانی با شتاب مرتبه دوم برای مسائل دینامیک سازه
52. رفتار سیستم های میراگر مایع هماهنگ شده سه بعدی تحت اثر تحریکات دو بعدی با استفاده از روش اجزاء محدود
53. رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی برون محوری تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
54. رفتار خاک دریایی غیر اشباع دارای هیدرات گاز
55. رفتار تیر ورقهای با سخت کننده دلتا تحت بارهای متمرکز با خروج از مرکزیت
56. رفتار بار تغییر مکان جانبی در سازه های با رفتار برشی
57. رفتار وصله در ستونهای بتنی تحت بارگذاری رفت و برگشتی
58. رفتار لرزهای ستونهای جدارنازک فولادی ساخته شده از ورق موجدار
59. رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ه
60. درآمدی بر بازنگری طرح های راه سازی با رویکرد حفظ تنوع زیستی مطالعه موردی: مجموعه تحت حفاظت توران
61. خصوصیات گرداب در بالادست دریچه ی کشویی درکانال های مستطیلی همگر
62. حساسیت سنجی فرمولهای برآورد انتقال رسوبات غیر چسبنده
63. حمل ونقل هوایی کم هزینه
64. حل تحلیلی مساله ارتعاش آزاد تیر ترک خورده تیموشنکو
65. حل نیمه تحلیلی مسائل تیرهای لایه ای و صفحات لایه ای با استفاده از توابع اساسی هموار با شرایط مرزی دلخواه
66. حل مساله بهره برداری بهینه از مخزن برقابی سد دز با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه - کمینه
67. جایگاه استفاده از روشهای آرایه ای میکروترمورها در مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای
68. تغییرات pH و اثر آن بر حذف فنل از آبهای آلوده به کمک جاذبهای کربنی
69. تغییر شکل رس مسلح به علت رطوبت و خشکی
70. تعیین ضریب تراوایی بتن با استفاده از سلول استوانه ای ویژه
71. تعیین ضریب مدلسازی عددی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی Shuffled
72. تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب (چسبنده و غیر چسبنده) از مجاری تحت فشار با استفاده از موج پائین دست
73. تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز
74. تعیین رابطه ریاضی بین توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادی در کشور
75. تعیین روابط تحلیلی ظرفیت باربری جانبی دیوارها در ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح
76. تعیین رفتار کمانشی و منحنی های طراحی اعضای فشاری با استفاده از شبکه عصبی
77. تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون های سنگی از نوع شفته اهکی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و شبکه عصیی مصنوعی
78. تعیین در صد بهینه و خواص مکانیکی بتن ساخته شده با پومیس سربیشه
79. تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای رسی در مقادیر مختلف فشار های موثر
80. تعیین تعداد بهینه طبقات بادبندی شده در سازه های لوله ای بادبندی بلند
81. تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهای ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
82. تعیین تابع خسارت سیلاب در پائین دست سامانه سدهای سری بر اساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوزه بالادست
83. تعیین تابع چگالی طیفی توان زلزله با استفاده از داده های شتابنگاری ایران
84. تعیین تنش زیر پی نواری بر روی توده سنگی با درزه های موازی
85. تعیین پارامترهای شکست سدهای خاکی متوالی ملاصدرا و درودزن و روندیابی سیلاب ایجاد شده
86. تعیین پهنه های مناسب جهت تصفیه فاضلاب به کمک زمین با استفاده از سیستمهای اطّلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی دشت جمع آبرود )
87. تعیین محتملترین سطح گسیختگی در شیروانیهای خاکی سه بعدی در حالت شبه استاتیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
88. تعیین محل دقیق سطح آزاد نشت با استفاده از روش های اجزای مرزی
89. تعیین محل ترک در پل ها با استفاده از تبدیل ویولت
90. تعیین مناسب ترین شکل دیوار برشی در سازه های قاب - دیوار متقارن جهت کاهش تغییر شکل های سازه های بلند
91. تعیین لایه های کم سرعت در ساختگاه دکل حفاری هندیجان
92. تصحیح المان محدود رابطه ی مقاومت کششی برزیلی بتن
93. تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از فرایند انعقاد - لخته سازی
94. تشکیل بانک جامع اطلاعات تصادفات گامی مؤثر به سوی کاهش حوادث رانندگی
95. ترمیم سازه پل بتن مسلح با استفاده از الیاف کربن به همراه آزمایشات استاتیکی و دینامیکی قبل و بعداز مقاوم سازی
96. تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری
97. تخمین عددی سرعت رسوبات معلق عمود بر ساحل تحت تاثیر پدیده جزر و مد
98. تخمین سریع ضریب الاستیسیته بستر با استفاده از افت وخیز دستگاه FWD
99. تخمین برخی خواص بتن های با مقاومت بالا (HSC) ، با استفاده از تکنیک پالس فراصوت
100. تخمین پارامتر های مقاومت برشی خاکها با استفاده از تحلیل منطق فازی
101. تحلیل غیرارتجاعی قابهای با جان سوراخ شده به کمک اجزاء مرکب برشی - خمشی VM
102. تحلیل عددی سه بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن مستغرق و غیر مستغرق
103. تحلیل عددی جریان ناشی از برخورد موج به دیواره در درون درزه های آن به کمک تئوری فشار ضربه ای
104. تحلیل عددی آسیب پذیری نوعی از ساختمانهای متداول خشتی - گلی ایران در برابر بارهای لرزه ای
105. تحلیل عددی پاسخ شمعهای تحت بارگذاری جانبی در خاکهای با رفتار الاستو - پلاستیک
106. تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 7+800
107. تحلیل عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی تحت اثر امواج
108. تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت
109. تحلیل شدت و مدت خشکسالی با استفاده از توابع مفصل
110. تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایهای
111. تحلیل سه بعدی فشار پایداری جبهه تونل در ماشینهای EPM TBM مطالعه موردی: تونل های دوقلوی متروی شیراز
112. تحلیل رفتار دینامیکی گروه شمع واقع در محیط های همسان جانبی با استفاده از روش ترکیبی Radiation Discsو Finite Elements
113. تحلیل رفتار تابع زمان تونلها با استفاده از مدل تحلیلی غیرخطی
114. تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیکی توسعه یافته در داخل ترکه
115. تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نوسانات سطحی مخزن
116. تحلیل دقت روشهای مختلف محاسبه ی بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه ی موردی : مخزن سد شهید عباسپور
117. تحلیل حساسیت توابع محرک مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوبات معلق
118. تحلیل حساسیت پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
119. تحلیل توزیع فراوانی دبیهای حداکثر رودخانهای با استفاده از روش گشتاورهای خطی ( مطالعه موردی : رودخانههای استان آذربایجانشرقی )
120. تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص درصد از میانگین بارش ( مطالعة موردی : استان کرمانشاه )
121. تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نامنظم در پلان
122. تحلیل استاتیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته رسی سد
123. تحلیل اجزاء محدود سه بعدی قطعه نیمه دیسک با ترک لبه ای تحت بارگذاری خمشی
124. تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونل سازی
125. تحلیل ایمنی جاده های برون شهری با استفاده از سامانه های عصبی - فازی
126. تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل تحلیلی
127. تحلیل پرده جدارهای حائل بتنی با توجه به شرایط مهارهای عرضی
128. تحلیل پدیدة ضربة قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصة ضمنی
129. تحلیل پایداری شیب های خاکی غیر اشباع تحت بارندگی (رانش زمین)
130. تحلیل پایداری شیب منطقه بهرام بیگی یاسوج
131. تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری
132. تحلیل مسائل ناپیوسته به روش بدون المان نقاط محدود
133. تحلیل مخازن بتنی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله
134. تحلیل لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده و بررسی اثر مشخصات هندسی میخها و پارامترهای خاک بر پایداری آنه
135. تاثیر عمق پایاب بر حداکثر عمق حفره آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای
136. تاثیر صفحه مستغرق بر روی خصوصیات جریان در کانال های مرکب
137. تاثیر سیستم محصورکنندگی داخلی و خارجی (FRP) روی عملکرد اعضای بتنی فشاری
138. تاثیر اصلاح فیزیکی خاکهای بستر شهر تبریز با فوم جهت بهینه کردن حفاری های مکانیزه مترو
139. تاثیر اتصال نیمه صلب بر عکس العملهای انتهایی و ماتریس سختی تیر و ضریب طول موثر ستون
140. تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر شکل پذیری مورد نیاز سازه های بتن آرمه
141. تاثیر الیاف پلی پروپیلن روی میزان جذب انرژی بتن الیافی
142. تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت بتن سبک حاوی EPS
143. تاثیر پوشش گیاهی غیر مستغرق در آبگذری رودخانه ه
144. تاثیر ژئوگرید در بر گرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح
145. تاثیر نسبت لاغری جان تیرورقهای تحت اثربارگسترده خطی یکنواخت، درکاهش ظرفیت برشی نهایی ،تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنه
146. تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه - تبریز
147. تاثیر محتوای فرکانسی زلزله های نزدیک گسل بر پاسخ ارتجاعی سازه ه
148. تاثیر مواد پر کننده بر رفتار میراگر فلزی آکاردئونی
149. تاثیر مقید سازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی
150. تاثیر کیفیت میان لایه روسازی انعطاف پذیر بر روی طول عمر سازه روسازی
151. تاثیر فاصله نصب آبپایه قطاعی بر روی حجم و عمق آب شستگی در پایین دست پایه پل با مقطع دایره ای شکل
152. تئوری مکانیزم های شکست و کاربرد آن در محیط های متخلخل چند فازه
153. تئوری قابلیت اعتماد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
154. تأثیرسیمان و آهک بر خواص مخلوطهای آسفالت بازیافتی به روش سرد با استفاده از امولسیون قیر
155. تأثیر روش تخمین تنش های برجا در نتایج تحلیل پایداری تونل به روش عددی
156. تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع
157. تأثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر
158. تأثیر تسلیح لایه ای خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری مجاور یکدیگر
159. تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای
160. تأثیر استفاده از ماسه روان بر خواص تغییر شکل دائم روسازیهای آسفالتی
161. تأثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب
162. توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیکی جامدات
163. توسعه روابط شیب - افت و استفاده از انها جهت بدست آوردن ضریب طول موثر و بار بحرانی در قابهای متشکل از اعضای با مقطع متغیر
164. توسعه نرم افزار شبیه ساز تایپ تست برج های انتقال نیرو بر اساس تئوری قابلیت اعتماد سازه ه
165. توسعه نرم افزار NASIR جهت مدلسازی اثر توزیع هوای وارد شده از هواده تنداب
166. تولید بتن سبک با سنگدانه های مختلف و کاربرد آن در سازه
167. تولید بهینه خاکستر پوسته برنج و بررسی اثر بتن های ساخته شده با این خاکستر در پدیده واکنش قلیائی
168. تمهیدات تکمیلی جهت حفظ پایداری و کنترل جابجایی افقی سازه فوقانی در ساختمانهای جداسازی شده توسط پی شناور
169. بستر و حریم رودخانه های شهری (قوانین موجود، شرایط فعلی، مشکلات و راه حلی ها) (مطالعه موردی)
170. بررسی عددی ساختار کاویتاسیون و اثر آن بر روی سرریزه
171. بررسی عددی رفتار آرایش بحرانی مربوط به خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان
172. بررسی عددی تأثیرسرعت احداث سدهای خاکی بر پایداری شیبهای آنه
173. بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار
174. بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه های پل استوانه ای به کمک مدل FLUENT
175. بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف گروه شمع
176. بررسی عددی پاسخ دینامیکی خاکهای رسی
177. بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی ( SIFCON )
178. بررسی عددی هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار FLUENT
179. بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی در کارگاههای ساختمانی ایران
180. بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده با استفاده از نرم افزار Eviews5
181. بررسی عوامل موثر بر ناپایداری شیروانی های منطقه سوادکوه
182. بررسی عملکرد سازه های قاب فولادی با دیوار برشی بتنی توسط دستورالعمل FEMA
183. بررسی عملکرد بادبندهای هم مرکز با لقی اولیه در قابهای خمشی
184. بررسی عملکرد اتصال در سقف های پیش ساخته مرکب
185. بررسی عملکرد لرزهای مخازن هوایی بتنی با پایه های استوانهای و قاب خمشی
186. بررسی عملکرد لرزه ای سد خاکی با پوسته رس مسلح
187. بررسی عملکرد لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر پدیده انتشار امواج بدنه ای زلزله
188. بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی ساده با بادبندهای برون محور
189. بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف
190. بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکشها در مناطق گرمسیر
191. بررسی ظرفیت باربری شالوده نواری بر روی دامنه شیب دار با استفاده از روش های عددی و کلاسیک
192. بررسی ظرفیت باربری شمع در خاک لایه ای متشکل از روانگرا و غیر روانگر
193. بررسی ظرفیت باربری خاک ماسه ای لای دار مسلح شده با برگ خرم
194. بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای
195. بررسی ضریب رفتار سازههای فولادی با سیستم مهاربندی خرپای متناوب (Straggered Truss System)
196. بررسی ضریب جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل عددی FLUENT
197. بررسی سرعت نشت و پتانسیل گرفتگی فیلترهای ژئوتکستایلی مورد استفاده در کانالهای آبیاری
198. بررسی سیستم کابلی برای مقام سازی ساختمانهای بتنی و بهینه سازی فرم کابل
199. بررسی سه بعدی پارامترهای لرزه ای مخازن بتنی مدفون
200. بررسی رابطه استانداردهای خودروهای مدارس با استرس والدین دانش آموزان ابتدایی شهر تهران در سال 85
201. بررسی روشهای غیرمخرب و نیمه مخرب در ارزیابی مقاومت بتن
202. بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده
203. بررسی روش وسترگارد در تعیین نیروهای زلزله وارد بر سدها با استفاده از روش المانهای محدود
204. بررسی روش های کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه
205. بررسی روسازیهای CRAM و نحوة عملکرد مکانیکی آنه
206. بررسی روابط ظرفیت ذخیره - آبدهی - عملکرد (storage – yield – performance) در سیستمهای چندمخزنه
207. بررسی روابط نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در خلیج فارس
208. بررسی رفتارغیرخطی مفاصل پلاستیک درتیرهای بتنی پیشساخته هیبریدی
209. بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد
210. بررسی رفتار غیر خطی برجهای خنک کننده بتنی تحت اثر بار باد
211. بررسی رفتار شمعهای مایل منفرد به روش عددی
212. بررسی رفتار شمع تحت نیروهای افقی در داخل خاک های لایه ای با استفاده از روش المان محدود
213. بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت، مطالعه موردی: سد طالقان
214. بررسی رفتار سد های خاکی همگن رسی و ماسه ای با پریودهای مختلف در زلزله های حوزه نزدیک گسل
215. بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری محوری خارج از مرکز
216. بررسی رفتار ستون های CFT مسلح شده با الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری های محوری و چرخه ای
217. بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
218. بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی
219. بررسی رفتار خاک در اطراف شمعهای تحت بار جانبی
220. بررسی رفتار خمشی تیرهای مقاوم سازی شده با میلگرد FRP به روش (NSMR)
221. بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن
222. بررسی رفتار استاتیکی غیر خطی دیوار برشی فولادی و اثر بازشو
223. بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامترهای مودال تجربی
224. بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون سازه های بتن ارمه تقویت شده با ورقه های CFRP تحت اثر بارهای سیکلی به روش المان محدود
225. بررسی رفتار اتصالات نبشی جوشی در آتش
226. بررسی رفتار اتصالات نبشی پیچی در آتش
227. بررسی رفتار پایاری استاتیکی بافتارهای کش بستی متشکل از مدول های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن
228. بررسی رفتار ورق های اتصال و مهاربندی فولادی همگرا تحت اثر بارهای یکنوا و چرخ های
229. بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله
230. بررسی رفتار هیسترزیس برج های خنک کن بتنی با استفاده از المان فایبر
231. بررسی رفتار مصالح سنگریز با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی بزرگ مقیاس
232. بررسی رفتار مواد نیمه ترد بر اساس تئوری اندوکرونیک
233. بررسی رفتار مکانیکی نمونه های آسفالتی جهت استفاده در هسته آسفالتی سدهای سنگریزه ای
234. بررسی رفتار لرزهای ریزشمعهای مایل
235. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی ماهیچه ای فولادی
236. بررسی رفتار لرزه ای مغارهای بزرگ زیرزمینی ساخته شده در معرض گسل
237. بررسی رفتار لرزه ای میکروشمع ها همراه با در نظر گرفتن اثر زاویة تمایل میکروشمع ه
238. بررسی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده فولادی مجهز به المان های میراگر جاری شونده
239. بررسی رفتار قابهای نیمه - صلب تحت رکوردهای نزدیک گسل
240. بررسی درجه آسیب پذیری لرزه ای برجهای آجری تاریخی نسبت به فاصله از مرکز زلزله
241. بررسی دوام بتنهای ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محیط سولفاتی
242. بررسی خصوصیات خاک طبیعی مخلوط و سیمانی تهران بوسیله آزمایشات برش مستقیم و سه محوری بزرگ مقیاس
243. بررسی خصوصیات هیدرولیکی پارامترهای پرش در مقاطع واگر
244. بررسی خواص مکانیکی بتن الیافی سبک حاوی پلی استایرن حجیم شده و بدست آوردن نسبت اختلاط بهینه
245. بررسی خواص مکانیکی بتن های نیمه سبک لیکا و پامیس تفتان حاوی الیاف
246. بررسی خلاءزائی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی
247. بررسی تغییرات سطح آب و ضریب دبی در طول سرریزهای جانبی مایل لبه پهن
248. بررسی تغییرات زمانی آبشستگی موضعی در پایین دست جت های ریزشی سه بعدی
249. بررسی تغییرات مدول عکس العمل بستر با ابعاد فونداسیون وارائه رابطه ای برای خاک تهران با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه
250. بررسی تغییرات متوسط تراز آب زیرزمینی در دشت تهران با استفاده از پویایی سیستم
251. بررسی تغییرات مقاومت فشاری و برشی بتن غلطکی در محیطهای حاوی نمکهای سدیم و پتاسیم
252. بررسی تغییرمکانهای ایجادشده در تودههای سنگی مختلف براثرحفر تونل، با استفاده از روشهای عددی
253. بررسی تطبیقی الگوی جریان اطراف موانع مستطیلی بااستفاده از روش های حجم محدود و تفاضلات محدود
254. بررسی تصفیه پذیری شیرابه های محل دفن زباله های شهری شیراز به روش هاضم بی هوازی دو مرحله ای
255. بررسی تصفیه پذیری هوازی فاضلاب صنایع لبنی با بار آلودگی مختلف با استفاده از راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)
256. بررسی تحلیلی و مقایسه ای عملکرد لرزه ای سد علویان تحت اثر بارگذاری های شبه استاتیکی و دینامیکی مشابه زلزله 1995 کوبه ژاپن
257. بررسی تحلیلی معیارهای طراحی بهینه سرریزهای کنگره ای
258. بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله
259. بررسی تجربی میراگر مایعی (TLD) جهت کاربرد در سازه های بلند
260. بررسی تاثیرات جداگرهای لرزه ای بر رفتار مخازن ذخیره مایعات
261. بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت اثر دوام بارهای ثقلی و جانبی
262. بررسی تاثیر شرط مرزی دوردست بر توزیع فشار هیدرودینامیکی ناشی از مولفه قائم زلزله روی سد بتنی وزنی
263. بررسی تاثیر شرایط هیدرولیکی بر راندمان کارایی صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسایشی در محل تلاقی رودخانه ه
264. بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوک بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزهای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار
265. بررسی تاثیر جزئیات اتصال میانی در رفتار الاستوپلاستیک بادبندهای ضربدری
266. بررسی تاثیر تغییرات تراز سطح آب پایاب بر الگوی جریانهای ثانویه در محل تلاقی کانالهای روباز مستطیلی با مدل سه بعدی CDF
267. بررسی تاثیر تغییرات نیروهای ثقلی و جانبی در هندسه بهینه گنبدهای فضاکار یک لایه
268. بررسی تاثیر توام احداث متروی شیراز و پایین انداختن تراز آب زیر زمینی بر نشست سطح زمین
269. بررسی تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ویژه
270. بررسی تاثیر انیزوتروپی بر روی مقاومت در مقابل روانگرایی ماسه ه
271. بررسی تاثیر آرماتور طولی بر خسارت پذیری قاب بتن مسلح با استفاده از مشخصه های هیسترزیس
272. بررسی تاثیر پدیده خستگی سیکل کم (ULCF) در رفتارغیر خطی بادبند فولادی با لاغری های متفاوت با استفاده از مدل فیزیکی اصلاح شده
273. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی ظرفیت باربری پی های واقع بر روی شیب
274. بررسی تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم
275. بررسی تاثیر نسبتهای لاغری مختلف بر رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار
276. بررسی تاثیر مشخصات ظاهری المانهای تسلیح کننده خاک ریزدانه در کارایی تسلیح
277. بررسی تاثیر مشخصات هندسی شمع ها بر روی میزان نشست کل سیستم پی - شمع
278. بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی
279. بررسی تاثیر محصور کنندگی صفحات FRP در شکل پذیری اعضای بتن آرمه
280. بررسی تاثیر میزان ریزدانه موجود در فیلتر بر عملکرد سیستم خاک فیلتر در حالت های فیلترهای موفق و ناموفق
281. بررسی تاثیر کلید برشی بر عملکرد دیوارهای حائل متکی به شیب ( مایل ) با تحلیل اجزای محدود
282. بررسی تاثیر قرارگیری میانقابهای آجری بر پاسخ لرزه ای و ضریب رفتار قابهای بتنی
283. بررسی تئوریکی و آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی
284. بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی ارتفاع آب روی سد زیرزمینی وحجم مخزن در طراحی بهینه این نوع سده
285. بررسی تأثیر دما بر نتایج حاصل از آزمایش تک محوری بتن آسفالتی
286. بررسی تأثیر بازشو در رفتار دیوارهای برشی فولادی
287. بررسی تأثیر بلوک های مستغرق بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی
288. بررسی تأثیر اعوجاج اولیه ورق فولادی بر سختی و مقاومت پانلهای برشی
289. بررسی تأثیر الگوهای بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی در قابهای مهاربندی شده و دوگانة میان مرتبه
290. بررسی توزیع فشار غیر هیدروستاتیک روی پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف
291. بررسی توزیع فشار جانبی دینامیکی خاک بر روی سپر بدون مهار جانبی بر اساس معیار کولمب
292. بررسی تکنیک های تثبیت سرب و روی در خاک با بکارگیری مواد مکمل
293. بررسی بهینه سازی و ارائه مدل مناسب جهت ارزیابی کیفیت خطوط راه آهن
294. بررسی بهینه یابی چیدمان سیستم مهاربندی در سازه های فولادی به کمک الگوریتم ژنتیک در مقابل نیروی زلزله
295. بررسی اعتبار روش معمول تحلیل غیرخطی جریان در سنگریزها برای شرائط غیرماندگار
296. بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی FLUENT
297. بررسی استفاده از تجهیزات مستهلک کننده انرژی در رفتار لرزه ای پل ه
298. بررسی ارتعاشات ناشی از خط ریلی و روشهای مقابله با آن
299. بررسی ارتباط میان تعداد کلیفرم ها و میزان BOD و TSS در رودخانه های تالابی ( مطالعه موردی رودخانه سقز )
300. بررسی احتمال ایجاد رگاب در آبرفت پی سدهای خاکی
301. بررسی اجرای تونل های مترو در خاکهای فروریزشی (مطالعه موردی: احداث تونل مترو کرمان)
302. بررسی اجمالی روشهای شناسایی منابع زیست محیطی با هدف گسترش توسعه پایدار
303. بررسی اثرسمنتاسیون بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه در آزمایش برش مستقیم
304. بررسی اثربخشی سازه های حفاظتی در کنترل سیل
305. بررسی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی سازه های مهندسی
306. بررسی اثرات خوردگی در تیر ورقها و سخت کننده های جان انه
307. بررسی اثرات خوردگی بر روی کمانش بال فشاری تیرهای فولادی
308. بررسی اثرات ناشی از تغییرات ابعادی و سازه ای شمع و پی سطحی در ظرفیت باربری و نشست سیستم شمع - رادیه
309. بررسی اثرات محصورکردن پایه پل با استفاده از الیاف پلیمری کربنی (FRP)
310. بررسی اثر غلظت بر نفوذپذیری و رفتار مکانیکی و فیزیکی ماسه تزریق شده با دوغاب سیلیکاتی
311. بررسی اثر عوامل مختلف در طرح هندسی پایه پلها با تاکید بر اثر آبشستگی
312. بررسی اثر ضریب شکل پذیری انحنا و مقاومت افزون مقاطع بر روی رفتار و ظرفیت لرزه ای مخزن هوایی بتنی با پایه لوله ای
313. بررسی اثر صلبیت چشمه اتصال بر نتایج تحلیل در سازه های بلند با سیستم لوله ای فولادی
314. بررسی اثر زبری کف در الگوی جریان اطراف پایه پل به کمک نرم افزار Flow 3D
315. بررسی اثر درصد وزنی خاکهای ریز دانه در توده خاکهای درشت دانه بر روی نرخ تغییراتوزن مخصوص خشک حداکثر
316. بررسی اثر حرارت دهی مصالح خرده آسفالت RAP بر سختی برشی قیر خرده آسفالت
317. بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح
318. بررسی اثر افزایش ضخامت به کار اندازنده های پیزوالکتریک مکان های هدف بر ویژه مقادیر و تغییر مکان جانبی تیر کامپوزیت هوشمند
319. بررسی اثر افزودن گوگرد بر پارامترهای طرح مارشال و دوام مخلوط های آسفالتی
320. بررسی اثر آب بر روی رفتار دینامیکی سازه برج آبگیر
321. بررسی اثر آب مغناطیسی بر دوام بتن نیمه سبک
322. بررسی اثر پریود شتاب پایه بر رفتار دینامیکی برجهای خنک کن بتنی
323. بررسی اثر پوزولان متاکائولین MK بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن سبک در شرایط محیطی مهاجم
324. بررسی اثر و نقش سازمانه های پردازشگر تصاویر ویدئویی در بحث مدیریت سوانح
325. بررسی اثر نوسانات سطح آب دریای خزر بر روی میزان انتقال رسوبات کرانه ای : مطالعه موردی بندر انزلی
326. بررسی اثر میراگرهای جاری شونده بر رفتار قابها تحت اثر بارگذاری های انفجاری
327. بررسی اثر مواد افزوده طبیعی روی شاخص حجمی لجن در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب
328. بررسی اثر مقیاس در ظرفیت باربری با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای
329. بررسی اثر لاغری در ستونهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای FRP
330. بررسی اثر قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBS بر روی مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوطهای آسفالتی متخلخل و آسفالتی متداول
331. بررسی اثر RBS در بهبود رفتار لرزهای اتصالات خمشی فولادی
332. بررسی اتصال پای ستون به روش اجزاء محدود
333. بررسی انعطافپذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه با پلان مستطیل شکل و ارائه فرمول خطایابی
334. بررسی اندرکنش خاک و سازه در خاکهای لایه ای بکمک مدل الاستوپلاستیک خاک
335. بررسی اندرکنش پی ساختمانهای با طبقات غیر یکسان مجاورهم
336. بررسی اندرکنش ورق و قاب در سازه های فولادی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی
337. بررسی امکان سنجی ترابری آبی در آبراه کارون
338. بررسی امکان آلودگی آب رودخانه زاینده رود و برخی ازچاه های فلمن به دیازینون
339. بررسی امکان پذیری حذف پوشش بتنی تونل های انتقال آب مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرمان
340. بررسی امکان پدیده ترک خوردگی در سد های خاکی غیر همگن با هسته رسی با شاخص خمیری پایین
341. بررسی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با گردشدگی ورودی بااستفاده از مدل SSIM2 و مقایسه آن با مدل فیزیکی
342. بررسی الگوی جریان در آبگیر 55 درجه با گردشدگی ورودی بااستفاده از مدل SSIM2 و مقایسه آن با مدل فیزیکی
343. بررسی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی استفاده از سیستم ریلی مسافری در شهرهای جدید
344. بررسی افت انرژی در فلوم های گلوبلند با استفاده از شبکه عصبی
345. بررسی آسیب پذیری و تحلیل استاتیکی غیر خطی ساختمان های بنایی نیم اسکلت
346. بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورود
347. بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری گیاهان طبیعی موجود در ساحل رودخانه ها در شرایط نیمه مستغرق
348. بررسی آزمایشگاهی رفتار اعوجاجی سخت کننده های حلقوی در کمانش خط لوله تقویت شده
349. بررسی آزمایشگاهی تغییرات سطح آب و سرعت عرضی در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی
350. بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بحرانی و دانه بندی بر میزان آبشستگی
351. بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات جریان و انحنای نسبی کانال بر ابعاد حفره آبشستگی در یک خم90 درجه
352. بررسی آزمایشگاهی تاثیر فولاد کششی بر شکل پذیری تیرهای بتن مسلح با بتن خود متراکم (SCC)
353. بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع هوادهی بر روی هیدرولیک جریان ریزشی
354. بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود جریان و شیب طولی مخزن بر توزیع قائم سرعت و غلظت جریان گل آلود
355. بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی بر مقاومت لغزندگی بتن آسفالتی
356. بررسی آزمایشگاهی اثر ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی کائولینیت
357. بررسی آزمایشگاهی اثر فیلر و قیر امولسیونی بر زمان شکست اولیه و زمان گیرش اسلاری سیل ( دوغاب قیری )
358. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه
359. بررسی آزمایشگاهی الگوی فرسایش و رسوب گذاری در محل اتصال کانال ه
360. بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه
361. بررسی آزمایش درون گسیختگی بتن با استفاده از تحلیل اجزای محدود
362. بررسی آییننامهای تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل برای قابهای فولادی خمشی نامنظم
363. بررسی پدیده طبقه همکف نرم در قابهای ساختمانی میانپر با مصالح بنایی
364. بررسی پدیده ضربه قوچ در طرح تامین آب اراضی خشکه رود الیگودرز
365. بررسی پدیده نشت در سیستم های آبرسانی به روش تحلیل فرکانس جریان ناماندگار
366. بررسی پدیده کاویتاسیون درتخلیه کننده تحتانی سد سفید رود به کمک نرم افزار Fluent
367. بررسی پتانسیل روانگرایی خاک های لایه ای با استفاده از نرم افزار Cyclic
368. بررسی پاسخ استاتیکی و دینامیکی مخازن نیمه مدفون با توجه به جنس خاک بستر
369. بررسی پارامتریک تأثیر ترک بر نیروی کمانش پوسته های استوانه ای
370. بررسی پارامتری عوامل موثر بر رفتار لرزه ای اتصالات داخلی قاب های بتنی طراحی شده تحت اثر بارهای ثقلی
371. بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور
372. بررسی پارامتر های اساسی در طراحی پی ها در نرم افزار Safe و انطباق نتایج آن با نتایج حاصل از طراحی دستی
373. بررسی پایداری سد خاکی با پوسته رس مسلح به روش تعادل حدی
374. بررسی پهنه بندی سیلاب با دوره برگشت های مختلف در حوضه های آبریز
375. بررسی ِعددی ظرفیت باربری خاکهای چند لایه
376. بررسی وشناسایی عوامل تاثیرگذار در ارتقاء ایمنی راههای برون شهری
377. بررسی وجود ارتباط آماری بین پارامترهای مختلف لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرتهران
378. بررسی ویژگیهای نامطلوب مصالح سنگدانهای چابهار بر خواص بتن
379. بررسی ویژگیهای مهم لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرتهران و مقایسه با استانداردهای معتبر
380. بررسی ویژگیهای کامپوزیت های سیمانی تقویت شده با خمیر الیاف کارتن بازیافتی (خمیر OCC)
381. بررسی ویژگیها و آسیب های ساختمان سد قدیمی کریت طبس
382. بررسی ومدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی
383. بررسی و شناخت عوامل موثر بر رابطه Dingman & Sharma از روابط تجربی تعیین ضریب زبری مانینگ
384. بررسی و تعیین ضریب زلزله روش شبه استاتیکی در تحلیل پایداری شیروانی ه
385. بررسی و تحلیل سیستم مدیریت دینامیک آب شهری
386. بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه وشکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت
387. بررسی و ارزیابی کاربرد نرم افزارهای HCS و Synchro در تحلیل تقاطعات چراغ دار شهری
388. بررسی و مدلسازی پارامترهای بیولوژیکی مخزن سد کندک
389. بررسی و مقایسه عملکرد مدل های استوکستیک و نروفازی در پیش بینی حداقل جریان ماهانه رودخانه
390. بررسی و مقایسه شاخصه های تراوش حاصل از تحلیل دو و سه بعدی در سدهای خاکی با هسته قائم و مایل
391. بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی ملات و بتن حاوی پوزولان و بدون پوزولان سیرجان
392. بررسی و مقایسه توزیع فراوانی کمی و کیفی رودخانه
393. بررسی و مقایسۀ عملکرد لرزه ای قابهای مهاربند زانویی و ضربدری
394. بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دوفازی
395. بررسی هیدرولیک جریان در رسوبشویی تحت فشار با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
396. بررسی نشست خاک در اثر حفر تونل شهری اهواز
397. بررسی نحوه عملکرد "سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف"
398. بررسی نحوه توزیع انرژی هیسترزیس، جابجایی نسبی و خسارت در طبقات ساختمانهای بتنی مسلح با دیوار برشی تحت اثر حرکت قوی زمین
399. بررسی نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه جهت کاهش تصادفات، مطالعه موردی محور تبریز آذرشهر
400. بررسی نتایج ابزار دقیق سد سیرجان و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل نرم افزاری
401. بررسی ناحیه پلاستیک در ترکهای موجود در سازه های فلزی
402. بررسی نامنظمی پیچشی در ساختمانهای هرمی مطابق با الگوی بلند مرتبه سازی شهر تهران
403. بررسی نواقص مشاهده شده نیازمند به ساماندهی و ارائه ضوابط مورد نیاز در استفاده از تجهیزات ایمنی راهها (حفاظ و ضربه گیرها)
404. بررسی نقش عناصر پلیمری در بهسازی سازه ای خاکریزهای درشت دانه با استفاده از روش المان محدود و آزمایش های میدانی
405. بررسی نقش چشمه اتصال در رفتار اتصال RBS با کاهش در ارتفاع جان تیر
406. بررسی نقش مخاطرات هیدورژئومورفولوژی و ویژگی سازندهای سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و پایداری وناپایداری بسترهای طبیعی (زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازه
407. بررسی مدلهای مختلف آشفتگی در تحلیل هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه با کمک نرم افزار Fluent
408. بررسی میزان جذب و تجمع کادمیوم در گیاهان علوفه ای شبدر و اسپرس
409. بررسی میزان تاثیرمشخصات هندسه سکوهای نیمه شناور در رفتار حرکتی آنه
410. بررسی میزان تاثیر مولفه قایم زلزله بر روی پاسخ سازه های جداسازی شده با جداگرهای Double Cocave Friction Pendulum
411. بررسی منحنی های رفتاری مصالح آسفالت با استفاده از تحلیل نتایج آزمایش های میز لرزه بر روی سدهای هسته آسفالتی
412. بررسی مقاومت لغزندگی مصالح سنگی و رابطه آن با میزان سختی مصالح
413. بررسی لرزه ای رفتار غیر خطی پل های کابلی ایستای دهانه بزرگ
414. بررسی لرزه ای دیوارهای مهار شده بتنی
415. بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوطهای آسفالتی گرم
416. بررسی کاربرد مواد نساجی گوناگون جهت تسلیح مکانیکی بتن آسفالتی و تحلیل نتایج حاصل با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی
417. بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل و مقایسه نتایج با مدل های ریاضی معتبر
418. بررسی کارایی الگوریتم LQR در راندمان جداسازی لرزهای در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک
419. بررسی کارآیی روش مستقیم طراحی بر اساس تغییرمکان در طراحی ساختمانهای بتنی با ساخت گاه نزدیک به گسل
420. بررسی کیفیت آب رودخانه پسیخان با استفاده از مدل CE-QUAl-W2 در مورد پارامترهای نیترات و فسفات و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار WASP
421. بررسی کمانش الاستیک و غیر الاستیک تیرهای لانه زنبوری تقویت شده
422. بررسی کمانش های موضعی برشی و پیچشی - جانبی مقاطع ساخته شده از صفحات کامپوزیت FRP به روش نوار محدود
423. بررسی کمانش موضعی ورق های مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود
424. بررسی کمانش موضعی مقاطع ساخته شده از صفحات FRP به روش نوار محدود
425. بررسی قابلیت های استاده از مهندسی ارزش در طرح های توسعه منابع آب
426. برآورد درصد گیرداری اتصالات بکاررفته در سازه های فولادی و بررسی اثر آن در نیروی Uplift ستونهای منتهی به بادبند
427. برآورد حداکثر عمق آبشستگی تحت اثر جتهای دیواره ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
428. برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ه
429. برآورد تحلیلی غلظت نهائی رسوب در مواقع سیلابی و کاربرد آن در بهسازی هندسه کانال
430. برآورد تقاضای نفتی بندر خلیج فارس
431. برآورد پروفیل سرعت موج برشی آبرفت بوسیله اندازه گیری آرایه ای میکروترمورها با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
432. برآورد پارامترهای توزیع چهار پارامتری کاپا با استفاده از روشهای حداکثر درستنمایی و گشتاورهای وزنی احتمال
433. برآورد نشت شبکه آبرسانی شمال تهران با اندازه گیری فشار و دبی جریان
434. برآورد نیروهای وارد برپایه های حجیم دریایی
435. برآورد منحنی حجم مخزن بر مبنای شیوه سنجش از راه دور
436. برآورد مقادیر میراییهای مودی سد خاکی مارون با استفاده از روش TFD
437. بتن با مقاومت اولیه ی بال
438. بتن متخلخل (اسفنجی) (pervious concrete)
439. بی بعد کردن محورهای لنگر - دوران ، راه حلی برای مقایسه صلبیت اتصالات مختلف با مصالح وشرایط متفاوت
440. بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح تقویت شده با الیاف CFRP
441. بهسازی لرزه ای بنای تاریخی مسجد جامع سمنان
442. بهره برداری بهینه غیرقطعی کمی و کیفی از مخازن سدها با کاربرد یک مدل رفع اختلاف
443. بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنی با استفاده از روش شبیه سازی آنیلینگ
444. بهره برداری بهینه از سیستم های مخازن سد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی
445. بهره برداری از سیستمهای چندمخزنه چندمنظوره با نگرش فازی
446. بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار برشی بتنی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی
447. بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Corsim ( مطالعه موردی میدان صنعت)
448. بهبود الگوریتم حاصل از بردارهای پایه ریتز در آنالیز دینامیکی غیرخطی
449. بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک تئوری مورچگان
450. بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت دریایی
451. بهینه سازی شکل گنبدهای فضاکار یک لایه با استفاده از الگوریتم باینری جامعه پرندگان اصلاح شده (BPSO)
452. بهینه سازی سازه های فضاکارتخت دولایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل تقریبی موضعی سازه
453. بهینه سازی سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده
454. بهینه سازی سقف مرکب شامل سیستم تاوه بتنی روی تیرهای فولادی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان
455. بهینه سازی در طراحی مخازن ته نشینی تصفیه خانه ه
456. بهینه سازی انعقاد و لخته سازی با استفاده از مواد منعقد کننده جایگزین
457. بهینه سازی پارامتر های موثر در حذف Pb(II) از محلول های آبی توسط دولومیت به عنوان جاذب ارزان قیمت
458. بهینه سازی هزینه سقف مرکب با تیر فولادی I شکل
459. بهینه سازی هندسی خرپاها با روش تغییرات متوالی تک تک متغیره
460. بهینه یابی سدهای تاخیری با استفاده از مساحت حوضه ی بالادست سد
461. بهینه یابی زاویه تلاقی عنصر تسلیح و گوه گسیختگی در آزمون برش مستقیم
462. بهینه یابی پیکرهِ بندی مهاربندها در قابهای سه بعدی فولادی با استفاده از روش ترکیب ضرائب جریمه و الگوریتم ژنتیک
463. بهینه یابی مسیر خط انتقال آب توسط هوش مصنوعی (منطق فازی (FDM) مطالعۀ موردی: آبرسانی به اراضی روستای سیاهپوش
464. بهینه یابی محل قرارگیری جرم های میراگر تنظیم شده به منظور کنترل رفتار لرزه ای مدل های سازه ای سه بعدی
465. به کارگیری روش تکرار تحلیل خطی در تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی
466. بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک (GA) در یافتن محتملترین سطح گسیختگی شیروانیهای خاکی سه بعدی
467. بکارگیری رفتار غیر خطی فونداسیون برای کنترل نیروهای ناشی از زلزله در سازه
468. بکارگیری مدلهای سانتریفیوژ در مطالعات پل های قوسی با مصالح با مصالح بنایی
469. بکارگیری میراگرهای سربی - تزریقی (Lead-Extrusion Damper) بعنوان مهاربند زانویی در بهبود مقاومت سازه ای فولادی در برابر زلزله
470. اعمال اثرات P∆ در رفتار غیر خطی در بازه خطی سازه ه
471. اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی
472. اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر استایرن - بوتادین – استایرن
473. استخراج و تحلیل ضربه های وارده به وسیله نقلیه در جاده های ناهموار
474. استخراج منحنی فرمان سد دز بر اساس سیاست جیره بندی
475. استخراج منحنی فرمان بهره برداری مخزن دز بر اساس الگوریتم PSO
476. استفاده از زغال پوسته گردو به عنوان جاذب در حذف فلوراید از آب آشامیدنی
477. استفاده از روش شبه لاگرانژی برای حل معادلات آبهای کم عمق
478. استفاده از روش انرژی در مدلسازی الاستیک رفتار نانوتیوبهای کربنی در مکانیک محیط پیوسته
479. استفاده از روش FRS به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز
480. استفاده از روش ESWM به منظور تخمین ضخامت لایه کدر ورودی به مخزن سد دز
481. استفاده از حرکت گهوارهای فونداسیون جهت کاهش تغییرشکل طلب در وصله ی ستونهای بتنی
482. استفاده از تحلیل سه بعدی اجزاء مجزا در تحلیل پایداری شیروانی های سنگی محدب
483. استفاده از برنامه ریزی خطی ، برای اتخاذ راهبرد مناسب درمدیریت منابع انسانی پروژه های ساخت
484. استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی
485. استفاده از انتخابگر بیولوژیک (selector) در بهبود کیفیت پساب خروجی از حوضچه هوادهی
486. استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بارنهایی تیرورق ها تحت اثر بارهای موضعی
487. استفاده از مدلهای انتخاب برای بهبود سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیویی
488. استفاده از مدل فیزیکی در بررسی اثر آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه رودخانه ه
489. استفاده از فولادهای پراستحکام در صنعت ساختمان ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های در پیش رو
490. استفاده از ANNs در پیش بینی بار معلق عبوری از ایستگاه فارسیات با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه اهواز
491. ارزیابی عملکرد ستون سنگی در کاهش نشست در مناطق ساحلی
492. ارزیابی عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله در تحلیلهای غیرخطی
493. ارزیابی عملکرد و بهسازی سیستم رفتارنگاری در سدهای خاکی به روش رتبه بندی ( مطالعه موردی سد گلستان (1
494. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح های سازه های تقاطعی آبخیزداری و حفاظت بستر در رودخانه های دره گاهان تفت
495. ارزیابی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی (RFD) در قابهای ساختمانهای فولادی
496. ارزیابی ظرفیت باربری شالوده های مجاور شیب از طریق روش اجزاء محدود
497. ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی
498. ارزیابی ضریب تحکیم در رسهای با خاصیت خمیری کم تا متوسط
499. ارزیابی صلاحیت پیمانکاران براساس روش مجموع ساده وزین فازی FUZZY SAW
500. ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم باربری شمع و کنترل نشست های کلی و تفاضلی رادیه در پی های شمع - رادیه
501. ارزیابی سازه معادل سازی شده با تیر برشی به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی
502. ارزیابی ساختمان های فولادی دوگانه (ترکیبی) طراحی شده مطابق ضوابط استاندارد 2800 ایران (ویرایش 3) با دستورالعمل بهسازی لرزه ای
503. ارزیابی زیست محیطی سد گتوندعلیا با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی
504. ارزیابی روشهای مختلف تحلیل ناپایداری کف گودهای مهار شده
505. ارزیابی روشهای مختلف الگوی بار جانبی ثابت در تحلیل بار افزایند
506. ارزیابی رفتارخمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی
507. ارزیابی رفتار دیوارهای مهاربنددار انعطاف پذیر در خاکهای ماسه ای
508. ارزیابی رفتار لرزه ای بنای تاریخی ارگ علیشاه تبریز: مدلسازی و تحلیل
509. ارزیابی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر پوسته برنج در نمونه های بتنی
510. ارزیابی تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای یک ساختمان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک - شمع - فونداسیون - سازه
511. ارزیابی احتمال خرابی سازه ها با استفاده از توابع هرمیتی
512. ارزیابی اثرات دوربرگردان بر زمان وقوع تصادفات در بزرگراه چمران
513. ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از سیستم حمل و نقل در شهر تهران
514. ارزیابی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری در آئین نامه 2800
515. ارزیابی اقتصادی اصلاح طرح هندسی تقاطعات همسطح به منظور بهبود ایمنی
516. ارزیابی اقتصادی اجرای طرح محدودیت تردد در هسته مرکزی شهر مشهد
517. ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیریهای مختلف
518. ارزیابی آسیبپذیری آبخوان آستانه - کوچصفهان با استفاده از دو روش GOD & DRASTIC
519. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یکی از پلهای بزرگراهی تهران بدون میراگرهای انرژی و اثر میراگرهای بر رفتار آن
520. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک پل بزرگراهی موجود و ارائه طرح بهسازی
521. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک پل نمونه با استفاده از جداسازی لرزه ای
522. ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوط های آسفالتی با دانه بندی استخوانی (SMA)
523. ارزیابی پاسخ دال بتن مسلح یک طرفه با استفاده از مدلهای ترک پخشی و ترک ترد
524. ارزیابی گزینه های پیشنهادی برای حمل و نقل همگانی شهر مشهد
525. ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب دشت تاکستان با مدل های LINGOوWEAP
526. ارزیابی و امکان سنجی بکارگیری سیستمهای هوشمند (ITS1) در صنعت حمل و نقل زمینی ایران
527. ارزیابی و مقایسه سطوح اطمینان در قابهای مهاربندی شده هم محورفولادی ساده ودوگانه
528. ارزیابی مسائل فنی و بهره برداری از سازه های هیدرولیکی شبکه های آبیاری وزهکشی
529. ارزیابی مدل های رفتاری خاک های دانه ای سیمانی شده با نگرشی به آبرفت درشت دانه تهران
530. ارزیابی مقاومت بتن با استفاده از مغزه های با قطر کوچک
531. ارزیابی کاربرد ورقهای FRP در تقویت تیرهای مرکب
532. ارزیابی کارآیی هضم هوازی لجن فعال مازاد در راکتورهای ناپیوسته و نیمه پیوسته
533. ارزیابی فرم هندسی شبکه ریلی و دستیابی به بیشترین میزان بهره وری در شبکه ریلی کشور
534. ارزیابی فنرهای خطی و غیر خطی در تحلیل رفتار جانبی شمعهای با قطر زیاد بر اساس آزمایشهای محلی
535. ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازی
536. ارتقاء مدل هیدرودینامیکی سه بعدی COHERENS جهت شبیه سازی فرایندهای انتقال رسوبات چسبنده
537. ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه در پروژه های عمرانی از دیدگاه مدیریت ساخت
538. ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی با استفاده از روش مدلسازی قاب معادل و تحلیل استاتیکی غیر خطی
539. ارائه روشی برای پیش بینی اثر تداخل شالوده های نواری بر ظرفیت باربری
540. ارائه روشی نوین جهت برآوردخصوصیات زمانی تابع جابجایی سطح گسل در حل معکوس غیر خطی
541. ارائه روشی مبتنی بر مبانی تحقیقاتی و بررسی های تجربی برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی
542. ارائه روش تحلیل غیر خطی سازه های خمشی با استفاده از روش تحلیل تکرار خطی
543. ارائه تخمین خطی معادل از رفتار غیر خطی خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر یزد
544. ارائه الگوی تحلیل چند متغیری تقاضای سفرهای مسافری اتوبوس بین استانهای کشور
545. ارائه یک مدل الاستو پلاستیک جامع در پیش بینی رفتار زهکشی شده و زهکشی نشده خاک های اشباع
546. ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه های راهسازی با دو رویکرد هزینه دوره عمر و مدیریت ریسک
547. ارائه مدل ارزیابی ترافیکی کاربری زمین
548. ارائه مدل LOTF در فلوم های گلوبلند جهت اندازه گیری دبی در کانال های ابیاری بر اساس معادله مانینگ
549. ارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی برای سدهای بوکان و شهرچای
550. ارایه روش تخمین تقاضای واقعی موجود پارکینگ در هسته مرکزی
551. ارایه روش محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز سیستم کمکی برای سیستم های حمل و نقل مسافر به ظرفیت رسیده(مطالعه موردی: سیستم اتوبوس برقی شهر تهران)
552. اثرضایعات الیاف پلیمری برخصوصیات مقاومتی ماسة تثبیت شده با سیمان
553. اثرات زیست محیطی ناشی از احداث سد میجران
554. اثر غیرخطی نشست غیریکنواخت در برج های خنک کننده بتنی
555. اثر سختی خمشی ستونها بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای
556. اثر بازشوهای لبه دار در رفتاردیوار های برشی فولادی
557. اثر نسبت جرم بر عملکرد سازه های دارای دیوار برشی
558. اثر نوع اتصال تیر به ستون بر مقاومت و جذب انرژی دیوارهای برشی فولادی شکل پذیر
559. اثر میزان عمل آوری و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه های مکعبی و استوانه ای ساخته شده با انواع بتن ه
560. اثر میانقابهای آجری بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دارای اتصال خورجینی
561. اتوماسیون طراحی براساستغییرمکان مستقیم در قابهای بتن مسلح
562. ابداع جدید در روش انتگرال گیری گام به گام برای حل مسائل میدان گذر
563. ایمنی لرزه ای و روشهای متداول ترمیم سدهای بزرگ
564. اولویت بندی طرح های ایمن سازی جاده ای ایران براساس شاخص های هزینه _ فایده ( مطالعه موردی : راه های اصلی منطقه خراسان بزرگ )
565. اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز در شبکه راهه
566. اندرکنش اجرای سه تونل مجاور هم در اعماق سطحی و اثرات تغییرسطح آب زیرزمینی ( تونل متروی تهران )
567. اندر کنش دیوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواری
568. انتشار امواج اولتراسونیک در بتن خود تراکم و بررسی توزیع مدول الاستیسیته دینامیکی در اعضای بتنی
569. انتخاب مکان مناسب برای محل دفع پسماندهای خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS
570. امکان سنجی استفاده از فن آوری اسمز معکوس در تصفیه آبهای لب شور جهت تأمین آب شرب شهری در کشور
571. امکان یابی استفاده از نانو فیلتر برای تأمین آب شرب درحوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان
572. الگوی پیش بینی شدت و مدت خشکسالی: مطالعه موردی
573. افزایش راندمان سرریزهای جانبی منقاری با شیبدار کردن دیواره سرریز
574. آزمایش ارتعاش محیطی بر روی مدل 1/2 یک ساختمان فولادی4 طبقه با اتصالات خورجینی جهت شناسایی پارامترهای مدی ارتعاشی
575. آنالیز عددی یک نمونه آزمایشگاهی جدید جهت بررسی رفتار شکست مود ترکیبیI/II در سنگها و مواد بتنی
576. آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول
577. آنالیز دینامیکی اندرکنش تونل کند و پوش – خاک به روش تحلیلی و عددی ( مطالعه موردی : تونل کند و پوش متروی تبریز )
578. آنالیز حساسیت برای حداکثر سیل محتمل
579. آنالیز تاریخچه زمانی با استفاده از تئوری موجکی
580. آنالیز پاسخ لرزه ای زمین برای خاکهای چند لایه با در نظر گرفتن اثرات رفتار غیر خطی خاک
581. آنالیز پایداری شیروانیهای خاکی مسلح با روشهای اجزاء محدود و تعادل حدی
582. آنالیز محیط بینهایت دو ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی استاتیکی
583. آنالیز مودال بدنه و تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی دو قوسی به روش المانهای محدود
584. پرداخت و اعتبار سنجی شبیه ساز Sim Traffic برای تقاطع های چراغ دار
585. پدیده جهش کرنش دراتصالات فولادی گیردار
586. پیشبینی رفتار کانالهای پایدار رژیمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
587. پیشنهاد ضرایب ایمنی اصلاحی در آیین نامه های طراحی ایران برای طراحی برشی و پیچشی اعضای بتن آرمه جهت تطابق آن با ویرایش های اخیر آیین نامه ACI 318
588. پیشنهاد روش تعیین میزان کاهش سختی المان های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی
589. پیش بینی شوری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه آجی چای
590. پیش بینی سرعت عملکردی قوسهای ترکیبی قائم و افقی در جاده های دو خطه برون شهری جهت بهینه سازی طرح هندسی مسیر
591. پیش بینی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل Gstars3.0
592. پیش بینی روند فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز با استفاده از مدل ریاضی GSTARS
593. پیش بینی جریان قابل انتقال از طریق تونل چشمه لنگان به حوزه زاینده رود
594. پیش بینی بروز روانگرایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
595. پیش بینی آورد رسوب رودخانه ها و امکان واسنجی ایجاد ایستگاه های مرجع رسوب سنجی توسط مدل شبکه عصبی (مطالعه موردی: رودخانه کارون)
596. پیش بینی پارامترهای بهینه میراگرهای جرمی چندگانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی واستنتاج فازی
597. پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی
598. پیش بینی نشست لندفیل با استفاده از شبکه عصبی
599. پیش بینی نتایج آزمایش تعیین درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی
600. پهنه بندی آب و هوایی استان اصفهان برای استفاده از قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی یا ( Performance Grade ) PG
601. یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP مطالعه موردی : شهر اصفهان
602. واسنجی روش DRASTIC نسبت به آلودگی نیترات در ارزیابی آسیبپذیری آبخوان آستانه - کوچصفهان با استفاده از روشهای آماری و GIS
603. واسنجی مدل ریاضی hec - hms و ارزیابی این مدل در پاسخگویی به سیلاب حوضه آبریز مارون
604. واکنش سیلیسی - قلیایی (ASR) در بتن حاوی سنگدانه های شیشه ای و اثر پوزولان های مختلف بر میزان واکنش پذیری
605. هندسه فراکتالی در مهندسی رودخانه : ایده ها، مفاهیم اساسی و دستاورده
606. همگن سازی خطی جهت بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای آجری تقوت شده با پوشش بتن مسلح
607. چرخه حیات فرایندها و کاربرد آن در ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی
608. نحوه اختصاص ریسک و تقسیم مسئولیت در ساختارهای مختلف قراردادی سیستم مدیریت اجرا (Construction Management System)
609. نیروی خارج صفحه وارد بر میانقاب ها و بررسی کفایت روابط آیین نامه
610. نیروی هیدرودینامیکی وارد بر سیلندرهای قائم
611. نقش ساختار انتهای حوضچه های آرامش روی فشارهای دینامیکی و استاتیکی
612. نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی - مطالعه موردی : رودخانه جاجرود
613. نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد
614. نقش اتصال دهنده های برشی بر رفتار خمشی پانل های ساندویچی بتنی پیش ساخته ( PCSP )
615. نقش و ضرورت طرح فعالیت اضطراری (EAP) در ساختار مدیریت بحران سدهای ایران
616. نقش مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه ها در ایران
617. نقش مدیریت کارگاه در ارتقاء کمی و کیفی پروژه
618. نقش مخازن تأخیری در کنترل سیلاب رودخانه های مناطق خشک ونیمه خشک ( مطالعه موردی : رودخانه کاجو - سیستان و بلوچستان )
619. معرفی روش بی نیاز از عملیات ماتریسی گالرکین - حجم محدود برای تحلیل مکانیک جامدات،آزمون دقت حل دو بعدی تیر طره
620. معرفی ویژگی های بتن های توانمند الیافی شکل پذیر
621. معرفی و تقسیم ریسکهای تونل سازی در اجرای تونلهای شهری ( مطالعه موردی تونل توحید )
622. معرفی نرم افزار رایانه ای جهت طرح بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
623. مطالعةپدیدةبلندشدگی (uplift) در مخازن فولادی استوانه ای
624. مطالعه عددی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاکریزهای تسلیح شده بر روی بسترهای چسبنده نرم
625. مطالعه ضریب دبی بصورت مکانی در سرریزهای جانبی تخت و مایل لبه پهن
626. مطالعه رفتار دینامیکی گروه شمع مایل تحت بارهای جانبی ناشی از زلزله با استفاده از روش اجزاء محدود
627. مطالعه رفتار برشی محل تماس لایه های روسازی مختلط به روش المانهای مجز
628. مطالعه رفتار مکانیکی خاکهای ماسهای رسدار با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع
629. مطالعه خصوصیات دینامیکی خانه های خشتی گلی روستایی ایران با روش اندازه گیری ارتعاش محیطی
630. مطالعه تحلیلی اثر ساختگاه بر روی جنبش های نیرومند زمین در گستره شهر زاهدان
631. مطالعه تحلیل بار افزایند مرسوم و تحلیل بار افزایند تطبیقی در ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های نامنظم
632. مطالعه تجربی تاثیر محصور شدگی ژئوگرید با ماسه در تسلیح پی های با خاک ریزدانه
633. مطالعه تاثیر عمق دفن بر پاسخ لرزه ای سازه های زیرزمینی مستدیر به کمک تحلیل دینامیکی گذر
634. مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نشست دینامیکی شالوده های سطحی
635. مطالعه اثر اندرکنش خاک - سازه به روش شالوده بدون جرم و مقایسه آن با روش معمول در ساختمان های بتنی واقع بر خاک های نرم با استفاده از تحلیل های دینامیکی
636. مطالعه ای روی ویژگی فاز حرکت زمین لرزه
637. مطالعه انطباقی راه های دو خطه دو طرفه برونشهری
638. مطالعه آسیب پذیری لرزه ای اجزای غیر سازه ای موجود در ساختمان ه
639. مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری و نشست بستر های رسی تقویت شده توسط Stone Column در حالت های مسلح شده و غیر مسلح
640. مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال ها و لوله های آب و فاضلاب
641. مطالعه آزمایشگاهی جریانات چرخشی افقی و نقش آن در محل تشکیل نهشته رسوبی در قوس
642. مطالعه آزمایشگاهی جریان ثقلی به وجودآمده در اثر جریان های تبادلی در محیط محدود
643. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای مختلف بر مدول برجهندگی آسفالت
644. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پایه پل کج دایره ای شکل
645. مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه
646. مطالعه آزمایشگاهی و بررسی عددی رفتار بین بتن ومیلگرد تحت کشش
647. مطالعه آزمایشگاهی نفوذپذیری پرده آببند سد شهرچای ارومیه و بررسی اثر نحوه اختلاط مصالح بر نفوذپذیری بتن پلاستیک توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری آب دیواره انعطاف پذیر (Tri flex-2)
648. مطالعه پدیده واگرایی در خاکهای ریزدانه و ارزیابی نتایج روشهای مختلف شناسایی خاکهای واگر
649. مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر
650. مطالعه پارامتریک پایداری شیروانیهای خاکی دولایه بکمک روشهای تعادل حدی و روش تفاضلات محدود
651. مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
652. مطالعه پارامتری میزان تاثیر مولفه قایم زلزله بر روی پاسخ سازه های جداسازی شده با سیستم آونگ اصطکاکی
653. مطالعه پارامترهای موثر بر بتن فومی
654. مطالعه پارامترهای موثر بر منحنی لنگر - دوران و تعیین میزان صلبیت اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر (RBS)
655. مطالعه گسترش کرنش در زیر پی ها بروش تصویری
656. مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آبشکن ها در بازه های پیچانرودی با استفاده از مدل عددی سه بعدی و به صورت دو فازی
657. مطالعه نیروهای انیزوتروپ و رفتار دگردیسی مصالح شیستی (مطالعه موردی: سامانه انتقال آب سد آزاد کردستان به روانسر)
658. مطالعه موردی : پیاده سازی روش تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل های بهسازی لرزه ای برای یک سازه بتنی با سیستم ستون دیواری، مقایسه با نتایج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه حل های بهسازی
659. مطالعه مقایسه ای رفتار کمانش پیچشی جانی تیرهای فولادی I شکل نورد شده در آیین نامه ایران و اروپا Eurocode3
660. مطالعه فرسایش بند انحرافی بتنی رودخانه شهداد
661. مشکلات تحلیلی دال های پس تنیده بتنی در حالت انتقال و نهایی
662. مشکلات کلیدی فراروی پیمانکاران در طرحهای عمرانی کشور
663. مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت : مقایسه کاربردی تابع جریمه و تابع تواتر مؤثر
664. مسیریابی محمولات خطرناک به منظور کاهش ریسک در شبکه جاده ای
665. مسیرهای ویژه موتور سیکلت و بررسی معیارهای طرح هندسی انه
666. مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن های خود تراکم معمولی و سبک
667. مدیریت تخلیه شبکه های حمل و نقل در مواقع بحران
668. مدیریت پسماندهای جامد بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان البرز کرج
669. مدیریت مصرف در شبکه های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات کنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیک
670. مدیریت کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل های تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف
671. مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیر ساز های
672. مدیر تحلیل پایداری سواحل رودخانه
673. مدلسازی عددی ظرفیت باربری پیهای سطحی واقع بر ماسه مسلح شده به وسیله ژئوگرید
674. مدلسازی عددی سیستم خاک-لوله و بررسی پاسخ لوله های مدفون به گسیختگی زمین ناشی از زلزله در شرایط دفن عمیق
675. مدلسازی عددی سه بعدی انتشار پخش رسوب با استفاده از نتایج یک مدلسازی عددی دو بعدی جریان
676. مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق
677. مدلسازی سه بعدی تعادل آب و انتقال آب شوری در دریاچه ارومیه
678. مدلسازی رفتار درزه های مصنوعی ازسنگ گچ با استفاده از یک مدل چندصفحه
679. مدلسازی رفتار جریان در دهانه تالاب انزلی، مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی
680. مدلسازی رفتار ناهمسان خاکهای دانه ای
681. مدلسازی جداسازهای لرزه ای در تحلیل سازه های پایه جدایش شده و مقایسه پاسخهای دینامیکی طیفی و استاتیکی معادل آنه
682. مدلسازی تغییرات زمانی و مکانی شوری در مقیاس حوضه ای با استفاده از روش پویایی سیستم و مدل SWAT
683. مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش
684. مدلسازی بارش - رواناب با مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی مصنوعی
685. مدلسازی الکترومکانیکی دوگان المان محدود / شبکه عصبی مصنوعی برای به کار اندازه ی تیر کامپوزیت هوشمند
686. مدلسازی پخشیدگی آلودگیهای نفتی در حین پاکسازی به روش تخلیه دو پمپه
687. مدلسازی پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی
688. مدلسازی مورفولوژی ساحلی
689. مدلسازی فرسایش و تهنشینی ذرات بر روی ریپلها در کف کانال باز با استفاده از تکنیک پردازش تصویری
690. مدلی برای مکانیابی بهینه اصلاحات جزئی در شبکه خطوط ریلی
691. مدل عددی سه بعدی جریان اطراف پایه های استوانه ای شکل به روش حجم محدود
692. مدل شبیه سازی عددی جریانهای دو فازی با اختلاف چگالی بال
693. مدل سازی سه بعدی جریان در اطراف آبشکن با مدل VOF
694. مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر
695. مدل سازی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با آرماتور خارجی پیش کشیده و پیش بارگذاری شده با استفاده از روش اجزا محدود
696. مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی و مقایسه آن با روش های شبکه عصبی و استنتاج فازی مطالعه موردی : حوضه آبریزلیقوان چای واقع دراستان آ . شرقی
697. مدل سازی اشتعال های پس از زلزله برای شهر تهران
698. مدل دینامیکی ریاضی حاکم بر پارامترهای کیفی در تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت
699. مدل دو بعدی شکست تدریجی سد به روش فرد و مککورمک
700. مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در ابخوان ه
701. مدل کیفی انتقال آلاینده به مخزن سد
702. محاسبه طول توسعه در کانالهای روباز با تحلیل سه بعدی جریان
703. محاسبه ضرایب میرایی رایلی برای سیستمهای با درجات آزادی بال
704. محاسبه دوره بازگشت سیلابهای لحظه ای سد کارون 3 و تهیه برنامه جهت کنترل مخزن
705. محاسبه بهره وری و نرخ پیشروی دستگاه TBM در پروژه تونل انتقال آب کرج – تهران با استفاده از مدل های تجربی
706. محاسبه وبررسی ضریب رفتارسازه های فضاکارگنبدی تک لایه
707. محاسبه و رسم طیف بازتاب قائم
708. محاسبه هسته مقطع
709. محاسبۀ دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده
710. مولفه های تجربی مدیریت کارگاه در مطابقت با استانداردهای مدیریت پروژه
711. موقعیت اولین مفصل های پلاستیک در سازهای خمشی
712. ملاحظات خاص سازه ای در طراحی رویه بتنی سدهای CFRD
713. ملاحظات فنّی در علاج نشت آب از شبکه های آبیاری و زهکشی: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد
714. مکانیابی نواحی مستعد جهت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: مطالعه موردی دشت هشتگرد
715. مکان یابی محل دفن پسماند های خطرناک با استفاده از GIS و تحلیلهای چند متغیره در استان زنجان
716. مقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ELMAN با نوع جدید مدل رگرسیون در پیش بینی سیل حوضه های فاقد امار
717. مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد 280
718. مقایسه عملکرد چراغهای هوشمند و ثابت کنترل ترافیک در ایجاد تاخیر و آلایندگی در تقاطعهای شهر تهران
719. مقایسه طیف طرح چند آیین نامه طرح لرزه ای با طیف پاسخ زلزله های نزدیک گسل
720. مقایسه ضوابط استاندارد API و مدلسازیهای عددی جهت ارزیابی لرزه ای مخازن فولادی روزمینی استوانه ای در یک مجتمع پالایشگاهی
721. مقایسه سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیوار برشی فولادی نازک با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند ضربدری یا شورون به روش طراحی بر اساس سطوح عملکرد
722. مقایسه راندمان حذف برای شرایط بارگذاری Batch و Continuous در راکتور MBBR به همراه مدل سازی بیولوژیکی فرایند
723. مقایسه روشهای دورانی و دورانی- ضربه ای در حفاری گمانه های تزریقی ساختگاه سده
724. مقایسه روشهای تراکم ژیراتوری و مارشال جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی برای بررسی رفتار مکانیکی آسفالت به عنوان هسته آسفالتی
725. مقایسه روشهای بهینه سازی کلاسیک و هوشمند در تعیین مقطع بهینه سدهای بتنی وزنی
726. مقایسه روشهای مختلف مقیاس سازی شتابنگاشته
727. مقایسه روش های تعادل حدی و المان محدود در بدست اوردن ضریب اطمینان پایداری شیروانی های خاکی
728. مقایسه روش های (Sequent Peak Algorithm) SPA و ماتریس احتمالی (Probability Matrix Method) در ارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و شهرچای واقع در استان آذربایجان غربی
729. مقایسه روش فازی و رگرسیون آماری جهت برآورد بار رسوبی رودخانه ه
730. مقایسه داده های آزمایشگاهی و صحرایی در برآورد مقاومت جریان و ضریب زبری در کانالهای با پوشش گیاهی
731. مقایسه دقت معیارهای تجربی موهر کلمب، هوک و براون و بینیاوسکی دربررسیشکست سنگ و ارائه یک مدل جدید غیرخطی به کمک روش تقریب حداقل مربعات
732. مقایسه تصفیه پذیری در جای شیرابه در محل های دفن به صورت بیوراکتور با روشهای هوازی و بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی
733. مقایسه تاثیرنیروهای امواج وزلزله بر موج شکنهای سنگی
734. مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه
735. مقایسه بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دارای بادبندهای ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی و بادبندهای مقید شده در برابر کمانش
736. مقایسه انواع مدلهای توربولانس در جریانهای آشفته
737. مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب
738. مقایسه آیین نامه ای و رفتاری ساختمانهای لرزه جد
739. مقایسه و بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای همگرای ویژه (SCBF) و مهاربندهای واگرا (EBF)
740. مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف نیروگاه های جزر و مدی برای یک مکان مشخص
741. مقایسه و انتخاب بهینه سیستم های جمع آوری فاضلاب در اجتماعات کوچک
742. مقایسه نتایج حاصل از روشهای تحلیل تاریخچه زمانی، طیفی و استاتیکی ساختمانها و بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر آن
743. مقایسه نتایج تحلیلی تیرهای عمق تحت بارگذاری توامان فوقانی و تحتانی
744. مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزیابی رفتار اتصالات گیردار در سازه های فولادی رایج
745. مقاومت در برابر ساییدگی روسازی بتنی حاوی مواد نانو
746. مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاه از جاکت های فولادی بهبود یافته و بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه ای آنه
747. مقاوم سازی سازه چند طبقه با ایزوله کردن آن بوسیله ارتباط با سازه مجاورش با دمپرهای (magnetorheological damper) MR
748. مقاوم سازی ساختمانهای فلزی با استفاده از دیوار برشی فولادی
749. مفصل پلاستیک در تیر - ستونهای بتن مسلح با بتن خود متراکم مقاومت ( SCHSC )
750. کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در بهینه سازی فعالیتهای تخلیه و بارگیری کشتی در ترمینال کانتینری
751. کاربرد شبکه عصبی - مصنوعی ANN برای پیش بینی ناهمواری در روسازی های انعطاف پذیر
752. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیر زمینی
753. کاربرد رادار (GPR) جهت تشخیص خرابی محل تماس دو لایه روسازی
754. کاربرد روش رگرسیون بیزی در مهندسی ژئوتکنیک
755. کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره
756. کاربرد روش جداسازی پایه در بهبود رفتار لرزه‌ای مدل‌های سازه‌ای سه بعدی فولادی با قاب خمشی
757. کاربرد خاکستر کوره سیمان در تثبیت خاک های نامرغوب
758. کاربرد توابع بهینه سازی در تحلیل پایداری سطوح شیبدار و مقایسه آن با روش های موجود
759. کاربرد تکنیک های محاسباتی سخت و نرم در تعیین مشخصات سازه ه
760. کاربرد تکنولوژی الکتروسینتیک در جابجایی رطوبت خاک
761. کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت
762. کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوب گذاری مخازن ( مطالعه موردی مخزن سد کارده )
763. کاربرد موفق امکانات پارک سوار
764. کاربرد مفهوم آنتروپی در بدست آوردن توزیع سرعت در آبراهه های روباز
765. کاربرد Jet grouting برای کاهش نشست های سطحی در طاق تونل
766. کاربرد ArcGis در طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
767. کاوشگر دینامیکی DCP و روابط کاربردی برای آن در مهندسی عمران
768. کاهش خطای مدلسازی با بهره گیری از روش کنترل نرم بینهایت
769. کاهش پاسخ لرزه ای ساختمانهای مهاربندی شده فولادی با استفاده از قاب میراگر پشت بام
770. کنترل سازه ها با استفاده از دمپرهای MR به روش فازی
771. کنترل سه بعدی نشت در سد اعلی دولت ( استان فارس ) با استفاده از روش عددی اجزاء محدود
772. کنترل لرزه ای ساختمانهای بلند با استفاده از میراگرهای ویسکوز نیمه فعال
773. کنترل کمانش پیچشی جانبی تیر ورقهای فولادی به وسیله سخت کننده دلت
774. کنترل فعال پلهای معلق با استفاده از منطق فازی
775. قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگر
776. قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده کمانش ناپذیر (BRBF)
777. قیود آیین نامهای و بررسی انعطافپذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه
778. فن آوریهای هشدار دهنده و اطلاع رسانی درون خودرو؛ کمک به بهبود ایمنی یا موجب حواسپرتی راننده؟
779. The Effects of Geogrid on Reduction of Reflection Cracking in Asphalt Overlay
780. The Analysis of Beam with physically Nonlinear Material under Concentrated Moving Loads
781. Structural Damage Localization by Modal Strain Energy Change
782. Strength and Ductility of Concrete Members Confined by External Post-Tensioned Strips
783. SENSITIVITY OF SEDIMENT PREDICTION TO SIZE GRADATION
784. SEISMIC MICROZONATION OF SHIRAZ CITY, SOUTHWEST OF IRAN
785. Seismic Assessment and comparison of Buckling Restrained Braced Frames
786. SEDIMENT SORTING AND BED CHANGES IN LARGE RIVERS
787. Robust Water Resources Management by Using Fuzzy-Stochastic OWA Operator
788. Properties of High Performance Self Compacting Concrete In Fresh and Hardened State
789. Progressive Structural Collapse from Blast Load
790. Practical Conditions for Floodwater Utilizations Systems (Local Experiences Investigations In Khorassan and Sistaan & Bloochestaan Provinces)
791. Optimal Sensor Locations in Water Distribution Networks
792. Optimal hydraulic complexity in hydrodynamic models for flood inundation prediction
793. Numerical and Analytical Modeling of RC Beams Strengthened in Flexure with Near Surface Mounted CFRP Strips
794. Numerical Analysis of Geotextile Sand Filled Containers on Homogeneous Foundations
795. Nonlinear Dynamic Analysis of Tensegrity Structures
796. Nonlinear and Experimental modelling of Prestressed SCC Bridge girders
797. new model for predicting saturated hydraulic conductivity and diffusion coefficient of granular soils using fractals
798. Mechanical Behavior of CFRP Composites in Confined Concrete Columns
799. Key Steps towards the Development of a Tsunami Warning System in Southern Coasts of Iran
800. Investigation of the laboratory models scales in the analysis of the buried pipeline behaviors
801. Infinite Boundary Element Formulation for the Analysis of Half-space Problems
802. Impact of Number of Stories on Seismic Behavior of Yielding Damped Braced Frames
803. Geoelecterical Studies For Estimating Hydraulic Properties of Ground water–A case Study in Kangavar,Kermanshah-Iran
804. Full Scale Shaking Table Facilities in E-Defense: a Frontier in Earthquake Geotechnical Engineering
805. Experimental Investigation of the Coarse Aggregate Angularity Effect on Mechanical Performance of HMA
806. Evaluation of the Procedure for Including Inertial Soil Structure Interaction in Nonlinear Static Analysis
807. Evaluating Masjed Soleyman Rockfill Dam Dynamic Characteristics by Earthquake Records
808. Effects of Urbanization on Stream Channels
809. Effect of Gravel Content on the Shear Behavior of Sandy Soils
810. Dynamic response of spar platform subjected to far-field underwater shock
811. Determination of Soil-Water Characteristic Curve Using Percolation in Multifractal Media
812. Detection of Internal Erosion in Embankment Dams Using Temperature Measurements
813. Deformation Behaviour of Asphaltic Mixtures under Constant Strain Rate Tests
814. Damage Assessment of Beams of Aging Concrete Buildings Reinforced by Plain
815. Buckling Analysis of Composite Laminates Using the Element Free Galerkin Method
816. BUCKLING ANALYSIS AND DAMAGE DETECTION OF CRACKED COLUMNS
817. Aquifer Water Level Prediction Using Support Vector Machines Method
818. Application of noise wavefield to assign velocity model in site effects studies- A case study in Tehran
819. Application of Methodology of Road Safety Audit & Road Safety Inspection
820. Analysis of Seepage with Nonlinear Permeability Using Finite Difference Method and Comparison with Least Square Finite Element Method
821. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Prediction of Bed- Load Sediment Transport in the Swash Zone
822. A survey of passive wave absorbers
823. A Mixed Sub/Super Critical Flow Solver for Multiple Slope Canals
824. A FLOODING PREDICTION IN NATURAL RIVERS BY NUMERICAL CHARACTERISTICS SOLUTION

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها